بسم الله الرحمن رحیم

حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام ) می فرماید :

"دوران غیبت دوران آزمون خلق است"

کا فی جلد 1 صفحه 370

بازدید کننده محترم

سلام . خوشحالیم که شما میهمان این پایگاه پژوهشی هستید .

دشمنان قسم خورده دین مبین اسلام و پیروان ضلالت و گمراهی چنانچه مکررا تاریخ گواهی می دهد توسط دولتهای استعماری و اشغالگر در مقابله با ادیان الهی ، خصوصا اسلام ناب محمدی (ص) مستمرا در حال توطئه بوده و از طریق اقدامات سخت افزاری ، جنگ افروزی و نرم؛ تولید ، پشتیبانی و توسعه فرق انحرافی و ضاله ، هزینه های زیادی را متحمل شده اند . که شاید بتوانند ذره ای در اعتقادات مردم مسلمان تشکیک ایجاد نموده و وحدت امت مسلمان را مورد حمله قرار دهند . این درماندگان و تهی مغزان در طول تاریخ از افشای چهره واقعی خود در هراس بوده اند . پایگاه اینتر نتی بهائیت در ایران تلاش دارد با استفاده از تالیفات دانشمندان و نویسنده گان متعهد از یکسو و تالیفات و دست نوشته های فریب خوردگانی که متبریان از فرقه ضاله بهائیت میباشند ، از سوئی دیگر و همچنین مستندات تاریخی ، چهره واقعی از فرقه ضاله بهائیت را به افکار عمومی ارائه نماید.

این پایگاه از همکاری سایر تلاشگران در این عرصه به گرمی استقبال کرده و امید دارد با تعامل سازنده بتواند منعکس کننده این تلاشها در جهت عقیم گذاردن شبیخون فرهنگی دشمنان اسلام عزیز باشد .

مدیریت پایگاه بهائیت در ایران

In The Name of Allah , The Compassionate , The Merciful

The Excellency Musa-ibn-Ja’far (peace be upon him)

Has said : “The absence periods of time is the time for testing people .”

“ Kafi , volume 1, page 370”

Respectable viewer;

       Hello .We are so glad that you are our guest in this research site.

According to history testimony , the enemies of true religion of Islam and the followers of deviation and aberration have been continually planning by colonial and invader governments against divine religions specially Muhammad an pure Islam (P.H.) through hardware measures :Running war and software measures :Creating , backing up and developing deviant and misleading cults .And they have spent a huge amount of money in order to attack the unity of Muslim nation and to make suspicion in Muslim people’s beliefs even for a bit .These helpless and empty –headed people have been afraid of revealing their real face during the history .The bahaismiran internet site is trying to offer and reveal the real face of Baha’ism deviant cult for public thoughts through responsibly authors’ and scientists’ compilations and writings and compilations of people who were former Bahai and have turned against Baha’ism.

The site welcomes the cooperation of other people who deal with trying in this field warmly and hopes to reflect this attempts through effective relationship in order to castrate the cultural night raid of the enemies of dear Islam.

The manager of bahaismiran site

www.bahaismiran.com