بيانات بهاء الله طراوش تناقضات (1)

دوشنبه, 08 مهر 1398 18:32 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

 

زمانيكه به آثار بهاء الله رجوع مي نماييم ، بعضاً تناقضاتي در آنها مي بينيم كه نمي توان به راحتي از كنار آنها گذشت. در اين پست سعي داريم خوانندگان محترم را با نمونه هايي از اين تناقضات كه در تعاليم و بيانات بهاء الله وجود دارند ، آشنا كنيم:

 

 1- در ارتباط با تساوي حقوق زن و مرد:

 

 در صفحه ٢٦٥ كتاب بهاء الله و عصر جديد، تأليف ج. اي. اسلمنت آمده است كه:

 

"حضرت بهاء الله مساوات رجال و نساء را در باب مسئوليتها و حقوق و امتيازات اعلام فرمودند. "

 

 *) تناقضات:

 

الف) در وجوب حجّ بر رجال (كه يك مسئوليت هاي شرعي به حساب مي آيد) در صفحه 28 كتاب اقدس آمده :

 

" قد حکم اللّه لمن استطاع منکم حجّ البيت دون النّسآء عفا اللّه عنهنّ رحمة من عنده انّه لهو المعطی الوهّاب "

 

همچنين در صفحه 68 كتاب گنجينه حدود و احكام تأليف اشراق خاوري آمده كه :

 

" حجّ بيت که بر رجال است بيت اعظم در بغداد و بيت نقطه در شيراز مقصود است هر يک را که حجّ نمايند کافی است. هر کدام که نزديکتر بهر بلد است اهل آن بلد آنرا حجّ نمايند."

 

با توجه به مطالب فوق، بهاء الله حج را كه يكي از مسئوليت هاي شرعي در بهائيت است بر زنان واجب نكرده اند، لذا  ادّعاي بهائيان  در خصوص مساوات رجال و نساء را در باب مسئوليتها و حقوق و امتيازات ، رد مي گردد.

 

 ب) در جامعه بهائي سه نوع تشكيلات وجود دارد :

 

1- تشكيلات محلي: در هر محل اعم از روستا يا شهر ، هرگاه تعداد  بهائيان بالاي 21 سال تمام چه مرد يا زن به 9 نفر رسيد با انجام انتخابات آزاد در عيد رضوان هر سال ( اول ارديبهشت) مبادرت به انتخاب 9 نفر از اعضاي رسمي بهائيت نموده و اقدام به تشكيل بيت عدل محلي مي نمايند. در حال حاضر به عنوان محفل روحاني محلي مشهور است.

 

2- تشكيلات ملي: افراد بهائي در هر كشور به تناسب جمعيت آن محل تعدادي از منتخبين محافل محلي را به پايتخت اعزام و آنها در وقت معين به عنوان نمايندگان شور روحاني ملي گرد هم آمده ، پس از بحث و مطالعه در مسائل اجتماعي بهائي در آن كشور 9 نفر از بين خود يا ساير بهائيان ساكن در كشور مربوطه را انتخاب مي كنند. اين 9 نفر انجمني تشكيل مي دهند به نام بيت عدل محلي يا خصوصي كه در حال حاضر با نام محفل روحاني ملي مشهور است.

 

3- تشكيلات بين المللي: اعضاي بيت العدل خصوصي ( محافل ملي) در سراسر دنيا د هر پنج سال يكبار در مركز جهاني بهائيت در شهر حيفا اسرائيل گرد هم آمده و 9 نفر را از بين خود يا ساير بهائيان دنيا به عنوان بيت العدل اعظم انتخاب مي كنند . اين بيت العدل اعظم بر طبق نصوص بهائي مصون از خطا و محفوظ از اشتباه است. تبيين كليه امور مبهمه در آثار بهائي و همچنين وضع قوانين غير منصوص به عهده اين مرجع است. بيت العدل اعظم به عنوان مقام اعلاي رهبري بهائيت در واقع قوه مقننه جهاني بهائي نيز مي باشد. نكته جالب توجه در خصوص بيت العدل اين است كه بر اساس نصوص معتبر بهائي عليرغم شعار تساوي رجال و نساء ، عضويت زنان در بيت العدل ممنوع بوده و فقط مردان حق عضويت در اين نهاد مهم بهائي را دارا مي باشند. در ارتباط با تشكيلات بهائيت، در پستهاي بعدي توضيحات بيشتري ارائه مي گردد.

 

بهاء الله در صفحه 49 كتاب اقدس در همين رابطه آورده است كه: 

 

" و نوصی رجاله بالعدل الخالص"

 

لذا با توجه به مدارك ارائه شده ،همانگونه كه بيان شد ، اين ادّعاي بهائيان مبني بر اينكه بهاء الله مساوات رجال و نساء را در باب حقوق و امتيازات اعلام كرده ، رد مي شود. چرا كه زنان حق عضويت در بيت العدل را ندارند.

 

ج) در مورد تعليم و تربيت عمومي و اجباري:

 

يكي از تبصره هاي اصل سوم ، ارجحيّت آموزش و پرورش دختران بر پسران است. ( فرامرز اشرف مجموعه اي از مطالب بهائي به اختصار- مؤسسه ملي مطبوعات امري- 131 بديع)

 

با توجه به سند فوق در مسلك بهائيت ،بين  آموزش و پرورش دختران با پسران فرق قائل مي شوند. با اين وجود تساوي حقوق رجال و نساء  ، در بهائيت تحقق پيدا نمي كند.

 

2- در ارتباط با تحرّي حقيقت :

 

در صفحه ،144 جلد دوم خطابات عبدالبهاء ( رهبر سوم بهائيان) آورده شده :

 

"اوّل تعليم حضرت بهاء الله تحرّي حقيقت است ، بايد انسان تحرّي حقيقت كند و از تقاليد دست بر دارد. "

 

*) در پستهاي بعدي ، عبدالبهاء را بيشتر معرفي خواهيم كرد.

 

 در صفحه 15 كتاب بهاء الله و عصر جديد تأليف ج. اي. اسلمنت آورده شده :

 

" حضرت بهاءاللّه به کسی تکليف نفرمودند که بيانات و آثارشان را کورکورانه بپذيرد . بر عکس در سرآغاز تعاليمشان از قبول امری بدون تبصّر و تحقيق منع اکيد فرموده عموم را دلالت نمودند که چشم و گوش خود راباز کنند و با کمال آزادی و بدون خوف و هراس در صدد تحرّی حقيقت برآيند تحقيق کامل را امر فرموده و شخصاً بی‌هيچ ستر و کتمان اقوم و اتمّ براهين رسالت خود را کلمات و بيانات و آثار و نفوذ آنها در تقليب حيات و اخلاق انسانی مقرّر فرموده‌اند و ميزانی را که برای تميز حقّ از باطل ارائه فرموده همانست که انبيای گذشته مقرّر داشته‌اند ."

 

*) تناقضات:

 

الف) ميرزا حسينعلي نوري از قول ميرزا علي محمّد شيرازي مي نويسد:

 

" هيچ لذّتي اعظم تر در امكان خلق نشده كه كسي استماع نمايد آيات را و بفهمد مراد آنرا و لِم و بِم در حق كلمات آن نگويد و مقايسه با غير او نكند. "( بهاء الله بديع- صفحه 145)

 

 

 

ب) بهاء الله در صفحه 192 كتاب ايقان ( ايقان 199 صفحه اي) مي فرمايد:

 

" از فقها و علماي بيان استدعا مي نمايم كه چنين مشي ننمايند ... و به عقول و ادراك و علم متمسّك نشوند."

 

با توجه به مطالب فوق ، از يك طرف بهاء الله افراد را  به تحرّي حقيقت فرا خوانده اند و از طرف ديگر تحرّي حقيقت را رد نموده اند ، بنابراين يك تناقض ديگر اينجا به وجود مي آيد.   

 

3- در نهي از سر تراشيدن و گيسو گذاشتن مردان :

 

بهاء الله در نهي از سر تراشيدن و گيسو گذاشتن مردان در صفحه 42كتاب اقدس آورده:

 

" لا تحلقوا رؤوسکم قد زيّنها اللّه بالشّعر و فی ذلک لايات لمن ينظر الی مقتضيات الطّبيعة   من لدن مالک البريّة انّه لهو العزيز الحکيم . و لا ينبغی ان يتجاوز عن حدّ الاذان هذا ما حکم به مولی العالمين "

 

 تناقض:

 

در صفحه 49 كتاب بهاءالله وعصر جديد تأليف ج. اي. اسلمنت از قول ادوارد براون(خاور شناسي كه در سال 1890در بهجی  بهاء الله را ملاقات كرده) آورده شده:

 

" آن چشمان نافذ گوئی تا اعماق روح و ضمير را ميخواند و قدرت و عظمت بر جبين مبينش نمودار از چينهای عميق پيشانی و سيما علائم سالخوردگی نمايان ولی گيسوان و محاسن مشکين که با کمال زيبائی تا نزديک کمر افشان بود خلاف آنرا نشان مي داد."

 

با توجه به بيانات ادوارد براون،  بهاء الله گيسوانش از حد گوشها تجاوز كرده بوده و تا نزديكي كمرش رسيده بوده است.

 

 4- در ارتباط با وحدت عالم انساني:

 

در صفحه 12 كتاب بهاء الله و عصر جديد تأليف ج. اي. اسلمنت آمده:

 

"تحرّی حقيقت ، وحدت عالم انسانی ، وحدت اديان ، اتّفاق شعوب ، و قبائل ، اتّحاد شرق و غرب ، توافق بين دين و علم ، ازاله تعصّبات و خرافات ، تساوی حقوق رجال و نساء ، استقرار عدالت و حقّ ، تأسيس محکمهء کبرای بين المللی ، وحدت لسان ، اشاعه و بسط اجباری تعليم و تربيت و بسياری اصول ديگر از جمله تعاليمی است که در نيمه اخير قرن نوزدهم از قلم حضرت بهاءاللّه در ضمن کتب و الواح بيشمار که مخاطب بعضی از آنها سلاطين و فرمانروايان جهان هستند نازل گرديده‌است ."

 

تناقضات:

 

الف)در صفحه 52 رساله (سؤال و جواب) كه به كتاب اقدس ضميمه شده  است ، آمده:

 

مجدّد از ارث معلّم استفسار شده بود.

 

 جواب : اگر معلّم از غير اهل بهاء است ابداً ارث نمی برد .

 

ب)در مورد مهريه :

 

در صفحه 60 كتاب اقدس بهاء الله بيان نموده:

 

لا يحقّق الصّهار الّا بالامهار قد قدّر للمدن تسعة عشر مثقالاً من الذّهب  الابريز و للقری من الفضّة و من اراد الزّيادة حرّم عليه ان يتجاوز عن خمسة  و تسعين مثقالاً کذلک کان الامر بالعزّمسطوراً  .

 

در صفحه 170 كتاب اقدس ( بخش يادداشتها و توضيحات كه ضميمه كتاب اقدس است) آمده:

 

"مهريّه بايد از طرف داماد به عروس پرداخت گردد . ميزان آن برای اهل مدن نوزده مثقال طلای خالص و برای اهل قری نوزده مثقال نقره است."

 

با توجه به مدارك فوق ،  ادّعاي بهائيان در خصوص  وحدت عالم انساني نيز رد مي گردد،چرا كه  بهاء الله ميان بهائي و غير بهائي و نيز شهري و روستايي فرق قائل شده . و اين بيانات و تعاليم با وحدت عالم انساني منافات دارد.

 

 

 

 

خواندن 153 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

معرفی رهبران بهائیت

 • زرین تاج قزوینی

   

  زرین تاج قزوینی (فاطمه یا ام السلمه) مشهور به طاهره قُرهالعَین یا طاهره بَرَغانی (زاده 1228 قمری برابر با 1823 میلادی در قزوین - درگذشته 1268 قمری برابر با 1850 میلادی).

   

  ادامه مطلب...
 • شوقي افندي

  شوقي افندي ملقب به شوقي رباني (1314-1377/1336ش) فرزند ارشد دختر عبدالبهاء بود که بنا به وصيت وي، در رساله اي موسوم به الواح و وصايا به جانشيني وي منصوب شده بود.

  ادامه مطلب...
 • علی محمد باب

  علی محمد باب شیرازی، موسس بابیت است. او شاگرد سید کاظم رشتی بود که با بهره گیری از افکار شیخیه، ادعای بابیت، امامت، خدایی و … کرد و در آخر توبه نامه نوشت و خود را هیچ دانست.

  ادامه مطلب...
 • سید کاظم رشتی

  سيد كاظم رشتي بن سيد قاسم بن سيدحبيب از سادات حسيني مدينه ، زبده ترين شاگرد شيخ احمد احسائي بود که پس از مرگ شيخ رهبري  شيخيه را برعهده گرفت.

  ادامه مطلب...
 • عباس افندی (عبدالبهاء)

  عباس افندي (1260-1340) ملقب به عبدالبهاء، پسر ارشد ميرزا حسينعلي است و نزد بهائيان جانشين وي محسوب مي گردد.

  ادامه مطلب...

مبارزان با بهائیت

cache/resized/ccaca808332350bd352314a8e6bdb7dd.jpg
یکی از حوادث مهم زندگی آیت الله بروجردی تقارن سال
cache/resized/a2c88199bdee2998adc4f97d46fdb662.jpg
ملا محمد سعید بارفروشی معروف به سعید العلما یکی