آیا بهائیت دست روی دست گذاشته است؟ (بخش دوم )

دوشنبه, 30 دی 1398 07:01 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

بهائیت در ایران : تشکیلات استعماری بهائیت همزمان با تحرکات وسیع خود در سطح جهان، سیاست خویش را بر تبلیغ گسترده و علنی در داخل کشور استوار کرده و تلاش می نماید تا با تجدید سازمان بهائیت در داخل اهداف شوم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود را به شکل صریح، بی پروا و گستاخانه پیش ببرد تا جائی که مرکز تشکیلات جهانی بهائیت مستقر در اسرائیل به تشکیلات بهائیت در ایران دستور داده است به مناسبت فرا رسیدن یکصدمین سالگرد درگذشت عباس افندی در سال 2021. م باید تا این سال 10% از جمعیت ایران بهائی شوند.

الف) خارج از کشور:

1-حمایت استکبار جهانی به ویژه آمریکا در پوشش دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان و عقیده که همواره به حمایت رسمی از تشکیلات بهائیت ایران پرداخته است. در فاصله سالهای 1361 تا 1373 یعنی در طول دوازده سال نمایندگان آمریکا شش قطعنامه به تصویب رساندند که در آنها به جانبداری و حمایت از بهائیت پرداخته و بنا به اعتراف بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا ایالات متحده می کوشد یک همکاری بین المللی برای زیر فشار قرار دادن حکومت اسلامی ایران به منظور رعایت حقوق اقلیت های مذهبی به وجود آورد. (1)

در سال های بعد نیز کشورهای غربی با حمایت قاطع خود از بهائیت در پیش نویس قطعنامه حقوق بشر سازمان ملل علیه ایران(2) بار دیگر به منافع حاصل از وجود جاسوسان خود در کسوت بهایی اعتراف کردند. در قطعنامه ای که مجلس نمایندگان آمریکا در سال 1375 تصویب کرد از دولت ایران خواست که از اعمال تبعیض علیه بهائیان ایران خودداری کند. در نامه نمایندگان آمریکا تأکید شده بود: «بهائیان ایران عاملی مهم در هر گونه روابط آینده آن کشور با ایالات متحده است.»(3) همچنین برایان کسیدی، نماینده انگلیسی پارلمان اروپا پس از بازدید از ایران و بازگشت به لندن از رفتار با بهائیان انتقاد کرد و حمایت بین المللی از بهائیان جاسوس در ایران را به نمایش گذاشت. (4)علاوه بر آن موریس کاپیتورن نماینده کمیسیون حقوق بشر نیز در جریان بازدید از ایران مدعی نقض حقوق بهائیان در ایران شد.(5)

آمریکا در حقیقت تلاش می کند در راستای فشارهای سیاسی و نظامی خویش همپای شرایطی چون صلح خاورمیانه، پرونده هسته ای ایران و آزادی بهاییت را به عنوان یک اقلیت دینی مطرح سازد. جالب این است که برخی روشنفکران داخلی هم به بهانه دفاع از حقوق بشر، از جامعة بهائی و گروههای انحرافی ضاله حمایت می کنند. شبکه های خبری وابسته به صهیونیسم و رسانه های گروهی آمریکا نیز به حمایت های گسترده تبلیغی برای بهائیت می پردازند تا در کنار اقدامات دولت و مجلس نمایندگان آمریکا زمینه ها و بسترهای لازم را برای تحقق اهداف سلطه جویانه خود توسط بهائیان فراهم آورند. تشکیلات بهائیت در ایران نیز از این فرصت جهت پیشبرد اهداف خویش بهره می برد.

2-کارشکنی در روند پرونده هسته ای ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در شرایطی که ملت مسلمان ایران راه خود را برای کسب علم و پیشرفت در علوم جدید و مخصوصاً انرژی هسته ای هموار کرده کارشکنی و گسترش تبلیغات بهائیان فشارهای بین المللی را برای تسلیم و دست کشیدن از این تکنولوژی مضاعف نموده است. البته روشن است که همه اینها از قبل طراحی و برنامه ریزی شده بود و بیت العدل نیز بار دیگر به وظیفه وجودی خود عمل نمود.(6)

3-نفوذ تشکیلات بهائیت در سازمان ملل به عنوان عضو رسمی سازمان غیر دولتی ملل متّحد و ارتباط با اپوزیسیون خارج از کشور که از این طریق جهت اعمال اهداف خود در کشورها بهره می برد.

ب) داخل کشور:

1-تغییر ذهنیت مردم ایران در باره این تشکیلات از یک مسلک منحرف و دستگاه جاسوسی برای بیگانگان به شهروندانی عادی و بی خطر با شیوه های مختلف از جمله مظلوم نمایی و بهره گیری از محافل جهانی مانند سازمان حقوق بشر.

2-پخش مداوم شبهات فکری و عقیدتی در باره اصول و فروع دین اسلام به ویژه تشیع از طریق رسانه های دیداری و شنیداری و نوشتاری به ویژه اینترنت.

3-ترویج فمنیسم در جهت معارضه با استحکام و سلامت پایه های خانواده و تضعیف احکام اسلام.

4-تلاش جهت نفوذ در ساختار سیاسی برای دستیابی به اسرار نظام، کم کردن حساسیت ها و مقاومت های مسئولان نظام درباره فرقه بهاییت و کمرنگ جلوه دادن خطر این فرقه. به عنوان نمونه سران تشکیلات بهایی در ایران با برخی کاندیداهای مستقل مجلس وارد مذاکره شده و به این کاندیداها گفته بودند که ما بهایی ها این تعداد رأی داریم و حاضریم به نفع شما وارد صحنه شویم به این شرط که اگر شما وارد مجلس شدید از حقوق ما دفاع کنید.(7)همچنین در این زمینه شاهد دستورالعمل فرقه ضاله بهائیت به پیروان خویش برای شرکت در کنکور سال 1386 می باشیم؛این دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﻨﮕﺎمی ﺻﺎدر ﺷﺪکه ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺘﻮن ﻣﺬﻫﺐ را در ﻓﺮم ﻫﺎی ﺛﺒﺖﻧﺎم مراکز آﻣﻮزش ﻋﺎلی کشورﺣﺬف کرد. در چنین شرایطی ﻓﺮﻗﻪ ﺿﺎﻟﻪ بهائیت ﺗﻼش می کند ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﻮد را ﺑﻌﺪ از اﺧﺬ ﻣﺪارک تحصیلی دانشگاهی ﺑﻪ مراکز دولتی داده و اﻫﺪاف اﺳﺘﻌﻤﺎری ارﺑﺎﺑﺎن ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎید.(8)

5-تلاش برای افزایش جمعیت؛ پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران آنان که در ایران ماندند علی رغم سیاست های اعلام شده از سوی دولت جمهوری اسلامی در خصوص کنترل جمعیت در جلسات خود نسبت به این مسأله با حساسیت برخورد کرده و تصمیم گرفتند که همچنان به تولید نسل و افزایش جمعیت خود ادامه دهند. هدف آن ها از این تصمیم عبارت است: 1. افزودن جمعیت فرقه بهائیت، جهت گرفتن امتیازات بیشتر 2. منزوی نشدن به دلیل کمی جمعیت در شهرها و روستاها. 3. آماده نمودن جوّ برای افزایش فعالیت های سیاسی خود.(9)

6-تلاش برای بالانشان دادن تعداد بهائیان در ایران به مثابه گامی مقدماتی و محکمه پسند جهت دستیابی به رسمیت قانونی؛ یکی دیگر از شگردهای تبلیغاتی فرقه صهیونیستی بهائیت تلاش برای بزرگ نمایی تعداد این فرقه در داخل ایران می باشد چنانکه در بسیاری از آمارها که غربی ها طی سال های اخیر می دهند با ارائه آماری مضحک تعداد بهائیان ایران را از مسیحیان، یهودیان و زرتشتی ها بیشتر می دانند و مدعی هستند جامعه بهائی ایران بزرگ ترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان در ایران است.(10) و در دستوری تشکیلاتی، سران بهائیت خواسته اند تا آمار بهائیان حاضر در کشور بزرگ نمایی شده و تعداد را از آن چه که هست بیشتر نشان دهند. و این درحالی است که بر اساس نتایج حاصل از سر شماری عمومی تعداد بهائی ها در ایران حتی صدم درصدجمعیت کل کشور بوده است.(11)

7-بازگشت سرمایه داران و نخبگان فرهنگی (اخراجی یا فراری ) بهائی به ایران جهت قبضه اقتصاد و فرهنگ این کشور و نیز تامین پشتوانه مالی برای تبلیغ بهائیت و پیشبرد اهداف تشکیلات. چنانکه در این زمینه شاهد اخبار متعددی نظیر خرید دﺳﺘﻪ جمعی زمین ﻫﺎی ﺷﻬﺮک ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ بهائیان، ﻧﻔﻮذ بهائیان در ﺑﺎزار دارو و...، در رسانه ها می باشیم.

8-احیای اماکن مقدس بهائی در ایران از طریق نفوذ در سازمان میراث فرهنگی و سوق دادن ایرانیان و افراد توریست به عنوان بازدید از اماکن باستانی به مکانهای یاد شده.

9-تلاش برای ارتباط با اپوزیسیون داخل کشور و جلب حمایت آنان از تشکیلات بهائیت ایران.

10-تلاش جهت نزدیکی با محافل روشنفکری ایران به منظور پذیرش جامعه بهائی به عنوان عضوی از جامعه مدنی ایران.(12)

11-نفوذ در سازمانهای غیر دولتی که در عرصه های گوناگون ملی و بین المللی از امور امدادی رفاهی.(13)

12-تبلیغ به مسلک بهائیت با اجرای طرح روحی: شیوه اجرای این طرح که با پیام 26 نوامبر 2003 میلادی بیت العدل حیفا آغاز شد با فعالیت های گذشته بهائیان ایران تفاوت اساسی دارد. در حقیقت با ارسال این پیام و آغاز اجرای طرح در ایران، فرقه ضاله بهائیت شیوه تبلیغاتی هجومی جدیدی را در برخورد با نظام اسلامی ایران در پیش گرفته است. به همین مناسبت در سال 1380 سیزده نفر از بهائیان به اصطلاح مستعد زیر پوشش های مختلف از ایران به امارات متحده عربی دوبی رفته و در آنجا دوره های آموزشی کتاب هایی را که برای اجرایی کردن این طرح تدوین و تألیف شده است آغاز کردند.(14)اعزام مبلغین به دوبی با چند هدف صورت می پذیرد: 1. فراگیری چگونگی تبلیغ گسترده و مخفیانه در جمهوری اسلامی ایران. 2. فراگیری راه های جدید فریب مسلمانان شیعه ایرانی. 3. فراگیری چگونگی انتخاب هدف یا سوژه بی آنکه گرفتار افراد مؤمن و مأموران اطلاعاتی شوند. و این در حالی است که رفت وآمد سالانه صدها هزار مسافر که برای خرید و تفریح به دوبی می روند در حقیقت این منطقه را به شکارگاه سرکردگان «بیت العدل حیفا» برای صید نیروهای ناآگاه جدید مبدل کرده است. مرکزیت بهائیت در حیفا توصیه دارد که در ایران به دلیل حاکمیت نظام اسلامی و وجود شرایط خاص طرح روحی از سن 16 سالگی آغاز شود و کودکان بهائی از سن 12 تا 15 سالگی و در صورت امکان به همراه بزرگترهایشان با هدف فریبکاری به کارهای خیریه و عام المنفعه نظیر عیادت از بیماران در بیمارستان ها، نظافت پارک های محل و معابر کوهستانی، مراجعه به آسایشگاه سالمندان و کمک به سالخوردگان بپردازند. در اردیبهشت 1383 بخشی از طرح روحی که مربوط به آموزش راهنمایان و مبلغان بود به پایان رسید و تعدادی راهنما آماده فعالیت شدند. به همین سبب و بنا به دستور بیت العدل حیفا حرکت و هجوم تبلیغاتی بهائیان به سمت جوامع غیربهایی آغاز شد. در این راستا نماینده ارشد بیت العدل و فرد شماره یک و مرجع بهائیان در ایران طی ابلاغیه ای رسمی به کلیه بهائیان ایران تأکید می نماید: «ما نبایستی فقط به دوستانی اکتفا کنیم که از قبل در زمره دوستان درآمده اند زیرا این امر به علت محدود بودن دایره این دوستی ها به ناچار و کم کم اقدامات ما را محدود و متوقف خواهد نمود و بایستی با طرح دوستی ها و صمیمیت های جدید و پس از حصول اطمینان از طریق معاشرت های خانوادگی و گفتگوهای هدفمند دایره دوستان مطمئن خود را مرتباً توسعه دهیم تا امکان لازم برای یافتن نفوس مستعده فراهم گردد.»(15) پیروان فرقه ضاله بهائیت براساس طرح روحی آویختن به حربه های دروغین را نیز جایز می شمارند. از جمله یکی از اعضای محفل ملی بهائیت ایران با تکیه بر دستورالعمل بیت العدل مبنی بر اینکه باید با افراد غیربهایی ارتباط برقرار کرد نفوذ در جوامع روستایی و کوچک را زیر این پوشش که ما بهداشت یار هستیم و یا به عنوان مسئول برای خدمت به شما آمده ایم به هر وسیله ای برای شناسایی افراد مستعد و جذب آنها به بهائیت اقدام می کنند:«اگر فرضا دوستان ایده هایی را بیان مد دارند مانند اینکه بهداشت یار هستیم و... اینها هدف نیستند بلکه محملی است برای شناسایی افراد مستعد و اینکه آنها را وارد پروسه موسسه آموزش نماییم.» او بهره برداری از دوستان دوران مدرسه، مهاجران فقیر افغانی، کمک مالی به خانواده های مستمند و ایجاد کلاس های آشپزی و هنری، رفت وآمد به کتابخانه ها و سمینارهایی که در فرهنگسراها برگزار می شود، وسیله ای برای ایجاد ارتباط مخفی و سپس تبلیغ بهائیت می داند. براساس برنامه طرح روحی هر خانواده بهایی در ایران باید چند راهنما داشته باشد تا بتوانند با خانواده های غیر بهایی مرتبط شوند و با این توصیف در هر نقطه ای که یک یا چند خانواده بهایی وجود دارد خانواده های مسلمان و غیربهایی باید در معرض تهدیدات ناشی از تبلیغات بهائیان قرار داشته باشند. براساس رهنمودهای طرح روحی، هویت کلیه افراد جذب شده به جلسات دعا باید کاملاً مخفی بماند. این تأکید که به عملکرد عملیات گروهک منافقین بی شباهت نیست تا آن حد است که حتی افراد بهایی مقیم ایران نیز نباید در جریان این امور قرار گیرند. براساس اولویت تشکیلات بهائیت در ایران کلیه مؤسسات تحت پوشش از جمله «مؤسسه تربیت امری» باید در خدمت مؤسسه آموزش مردمی قرار گرفته و از اردیبهشت 1384 علاوه بر انجام امور ذاتی خود عملاً مأموریت های جدیدی با هدف جاسوس پروری به نفع رژیم صهیونیستی اسرائیل و جذب هر چه بیشتر غیر بهائیان را فراهم نمایند.(16)

تشکیلات بهائیت در داخل ایران در راستای تحقق اهداف فوق دامنه فعالیت های تبلیغی خود در تهران و سایر شهرها را شدت بخشیده و با اقدامات مختلف از جمله راه اندازی سایت ها و وبلاگ های متعدد، مراجعه حضوری، ارسال کتاب، توزیع اطلاعیه و سی دی در برخی شهرها، مورد فرقه ضاله بهائیت که حاوی مطالب موهن از جمله معرفی کتب این فرقه ضاله، مقالاتی در معرفی بیت العدل بهائیت و بهائیان، توهین به مقدسات اسلامی و سایر ادیان توحیدی، طرح ادعاهای مکاتب ضد دینی، تکفیر شیعه و ایجاد اختلاف میان مذاهب اسلامی، داستان های غیراخلاقی و... است، به تبلیغ این فرقه بیگانه اقدام می کنند تا بتوانند هوادارانی در بین جوانان و مردم پیدا کنند. در شرایط فعلی، بهایی ها در عرصه وبلاگ نویسی و اداره سایت نیز فعال هستند.

این فرقه ضاله همچنین با پشتوانه عظیم مالی صهیونیسم و آمریکا سرمایه گذاری کلانی در زمینه اقتصادی و اجتماعی در دست اجرا دارد و با دردست گرفتن نمایندگی تعداد زیادی از شرکت های فنی و خدماتی در برخی شهرها اعتراض مردم را برانگیخته است.(17)ایجاد آرایشگاه های رایگان برای مردان، جلسات شب نشینی، ترویج و تبلیغ ازدواج خواهر و برادر، راه اندازی سوپرمارکت ها و ارائه خدمات رایگان، اهدای هدایا و بعضاً کمک های نقدی به جوانان از دیگر اقدامات این جریان جهت جذب به محافل پنهانی خود می باشد. مبلغان این فرقه پا را فراتر گذاشته و حتی به روستاها می روند و با سوءاستفاده از فقر در مناطق روستایی و محروم به دنبال رفع مشکلات مالی و اقتصادی آنها بوده تا بتوانند پایگاه اجتماعی خود را در بین مردم ارتقا دهند.(18) مبلغین فرقه ضاله بهائیت در برخی استان های کشور با سوء استفاده از مشکلات اقتصادی برخی جوانان آنها را در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی متعلق به خود به کار می گیرند. در این بنگاه ها علاوه بر اینکه از توان این جوانان در رسیدن به اهداف مالی خود استفاده می کنند به تبلیغ عقاید انحرافی فرقه بهائیت پرداخته و از این افراد برای حضور در کلاس های طرح روحی خود دعوت می نمایند.(19) و پس از جذب کسانی هم که می خواهند از این دایره بیرون بیایند با محدودیت ها و تهدیدهای جدی مواجه می شوند.

بررسی اقدامات و فعالیت های گسترده جریان بهائیت حاکی از این واقعیت است که اغفال و جذب جوانان از طریق نیازهای اقتصادی و مسائلی که از لحاظ غریزی، جنسی و احساسی جاذب می باشند در دستور کار این فرقه صهیونیستی قرار دارد که در چند سال اخیر بی سابقه بوده(20) و این خود زنگ خطری است برای مسئولان و متولیان بخشهای مختلف سیاسی، فرهنگی و عقیدتی جامعه که در کنار اهتمام به اقدامات فرهنگی و روشنگری های رسانه ای پیرامون ماهیت و اهداف شوم این فرقه ضاله به حل اساسی معضلات اقتصادی و اجتماعی توجه جدی داشته باشند زیرا دشمن بیدار و هوشیار در کمین جوانان ما نشسته است.(21)

تشکیلات جهانی بهائیت با بحران های شدید مواجه گردیده است. نظیر: 1. رشد بهائیان ارتدکس که بیت العدل را قبول ندارند و آن را بدلی می نامند. 2 . رشد بهائیان روشنفکر که به مخالفت با بعضی تصمیمات بیت العدل می پردازند.3. خروج بعضی بهائیان از بهائیت به دین مبین اسلام و اقدام به افشاگری.4. رشد سایت های منتقد بهائی در فضای اینترنت.5. دروغ در آمدن وعده هائی که در مورد ایران اسلامی می دادند.6- آگاه شدن تدریجی افکار عمومی جهانی از ماهیت این فرقه ضاله و وابسته به بیگانگان.

دایرةالمعارف ایران موسوم به ایرانیکا توسط یک بهائی که در دانشگاه کلمبیا مشغول است با بودجه آمریکا افکار صهیونیستی و کمک برخی ایرانیان مقیم خارج در دست تهیه است. از نکات قابل توجه در این دایره المعارف که مدعی تدوین تاریخ پنج هزار ساله ایران است تحریف آشکار باورها و تاریخ سرزمین مان می باشد حتی روایت تاریخ باستان ایران نیز متاثر از این تحریف آشکار تاریخی است.

تبلیغات فرقه بهائیت در کشورهای اسلامی به ویژه خاورمیانه براساس یک استراتژی ویژه ای که از سوی مرکزیت بهائیت به آن نام «استراتژی خاموش و پنهان» داده شده اداره می شود. مرکز تشکیلات جهانی بهائیت مستقر در اسرائیل به تشکیلات بهائیت در ایران دستور داده است به مناسبت فرا رسیدن یکصدمین سالگرد درگذشت عباس افندی در سال 2021. م باید تا این سال 10% از جمعیت ایران بهائی شوند..

پس از پیروزی انقلاب علی رغم سیاست های اعلام شده از سوی دولت جمهوری اسلامی در خصوص کنترل جمعیت، بهائیت در جلسات خود نسبت به این مسأله با حساسیت برخورد کرده و تصمیم گرفتند که همچنان به تولید نسل و افزایش جمعیت خود ادامه دهند. هدف آن ها از این تصمیم عبارت است: 1. افزودن جمعیت فرقه بهائیت، جهت گرفتن امتیازات بیشتر 2. منزوی نشدن به دلیل کمی جمعیت در شهرها و روستاها. 3. آماده نمودن جوّ برای افزایش فعالیت های سیاسی خود.

لذا بجاست مسئولین محترم سیاسی، امنیتی، فرهنگی و فعالان عرصه مبارزه با فرق و ادیان همچنان که هوشیار و بیدار بوده اند بعد از این نیز به فعالیت و رصد خود در مورد این فرقه ضاله ادامه دهند.

پی نوشتها :

1-رادیو اسرائیل، مورخه 21/7/1373 13-

2-جمهوری اسلامی، مورخه17/9/1374 14-

3-همان، به نقل از بخش فارسی رادیو آمریکا، مورخه 10/1/1375 15-

4-همان، مورخه 30/3/1375 16-

5-همان، مورخه 19/8/1375

 6-جوابیه مردمی کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز به نامه سرگشاده جامعه بهائی ایران به رئیس جمهور، واحد فرق انحرافی.

7- سید کاظم موسوی (گفت و گو)، خبرگزاری فارس، 3/2/1387 

8-روزنامه جمهوری اسلامی، ستون جهت اطلاع، 11/10/1385 

9-خبرنامه فرهنگی اجتماعی، شماره 106، ص 28 و شماره 108، ص 44  

10- بخش فارسی رادیو فرانسه، مورخه.14/11/1375 

11-گزارشی از آمار بهائیان کشور، پایگاه تحلیلی خبری جهان، 19/9/1386 

12-پایگاه اطلاع رسانی مرکز آمار ایران  

13- مردم ایران خواهان انحلال تشکیلات بهاییت، مهدی نائینی، خبرگزاری فارس، 26/6/1387

14- برای اجرای طرح روحی تاکنون هفت عنوان کتاب تألیف و آماده شده است که عناوین برخی از کتاب ها عبارتند از: کتاب گفتگوهای هدفمند با غیر بهائیان، تاریخ بهائیت، آموزش و نحوه تبلیغ بهائیت و کتابی برای مبلغان فرقه

15-ماهیت و اهداف طرح روحی، روزنامه کیهان، چهارشنبه 22 شهریور 1385، ص 8 

16- سایه شوم(بازتاب) فعالیت های محرمانه، روزنامه کیهان، پنجشنبه 23 شهریور 1385، ص 8

17- حجت الاسلام حسین جمالی زاده امام جمعه جیرفت، روزنامه جمهوری اسلامی 29/09/1386 صفحه جهت اطلاع.

18- پایگاه تحلیلی خبری جهان، گزارش تبلیغ ازدواج با محارم از سوی بهاییت، 18/10/1386

19-تبلیغ بهائیت در بنگاه های اقتصادی، پایگاه تحلیلی خبری جهان، 3/12/1386 

20-روزنامه جمهوری اسلامی 23/08/1386، صفحه جهت اطلاع 

21-خطر بهائیت جوانان را تهدید می کند، ستار هدایت خواه عضو کمیسیون فرهنگی، خانه ملت، 17 آبان 1385؛

 

 

خواندن 33 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

معرفی رهبران بهائیت

 • زرین تاج قزوینی

   

  زرین تاج قزوینی (فاطمه یا ام السلمه) مشهور به طاهره قُرهالعَین یا طاهره بَرَغانی (زاده 1228 قمری برابر با 1823 میلادی در قزوین - درگذشته 1268 قمری برابر با 1850 میلادی).

   

  ادامه مطلب...
 • شوقي افندي

  شوقي افندي ملقب به شوقي رباني (1314-1377/1336ش) فرزند ارشد دختر عبدالبهاء بود که بنا به وصيت وي، در رساله اي موسوم به الواح و وصايا به جانشيني وي منصوب شده بود.

  ادامه مطلب...
 • علی محمد باب

  علی محمد باب شیرازی، موسس بابیت است. او شاگرد سید کاظم رشتی بود که با بهره گیری از افکار شیخیه، ادعای بابیت، امامت، خدایی و … کرد و در آخر توبه نامه نوشت و خود را هیچ دانست.

  ادامه مطلب...
 • سید کاظم رشتی

  سيد كاظم رشتي بن سيد قاسم بن سيدحبيب از سادات حسيني مدينه ، زبده ترين شاگرد شيخ احمد احسائي بود که پس از مرگ شيخ رهبري  شيخيه را برعهده گرفت.

  ادامه مطلب...
 • عباس افندی (عبدالبهاء)

  عباس افندي (1260-1340) ملقب به عبدالبهاء، پسر ارشد ميرزا حسينعلي است و نزد بهائيان جانشين وي محسوب مي گردد.

  ادامه مطلب...

مبارزان با بهائیت

cache/resized/ccaca808332350bd352314a8e6bdb7dd.jpg
یکی از حوادث مهم زندگی آیت الله بروجردی تقارن سال
cache/resized/a2c88199bdee2998adc4f97d46fdb662.jpg
ملا محمد سعید بارفروشی معروف به سعید العلما یکی