- بهائیت در ایران - https://bahaismiran.com -

کتاب خاطرات صبحی

شاید بتوان به جرات بیان کرد که موثرترین مستبصر از آئین ضاله بهائیت جناب صبحی بوده است . فضل‌الله مهتدی معروف به صبحی یا: فضل‌الله مهتدی صبحی(زاده: ۱۲۷۶ خورشیدی کاشان [1]، درگذشت: ۱۷ آبان ماه ۱۳۴۱ در تهران [2])، داستانسرای معروف و پایه‌گذار سنت قصه‌گویی برای کودکان در رادیوهای ایران است. او برای مدتها کاتب خاندان حسینعلی نوری و حلقه رهبری بهائیت بوده است . و پس از بیداری ذهن و رسیدن به پوچی این آئین از آنها جدا و بحق با تالیف کتاب خاطرات صبحی به بیداری اذهان عمومی جامعه نسبت به این فرقه اقدام کرد . وی پس از رفتن به حیفا [3] و دیدار با عباس افندی [4] نسبت به بهائیت دلسرد شد. خود او در این باره اینچنین می‌گوید:

چون آنچه را از قبل شنیده و قطع کرده بودم ندیدم، کمی افسرده شدم و مثل اینکه نمی‌خواستم باور کنم عبدالبهاء این کس است.

صبحی از سوی عبدالبهاء مأمور تبلیغ بهائیت در ایران شد و از حیفا به ایران برگشت و در قزوین و تبریز و همدان به اینکار اشتغال یافت. چندی از ترک حیفا نگذشته بود که عبدالبهاء درگذشت و شوقی افندی [5] برجای وی تکیه زد. این امر خوشایند صبحی نبود. چه، از گذشته از حرف و حدیثهایی که روی وصیتنامه منسوب به عباس افندی (مطرح شده از سوی شوقی و مادرش) برسر زبانها بود و همین امر به انشعابها و درگیریهای تازه‌ای میان بهائیان انجامید.

در این باره می‌گوید:

از قزوین به طهران آمدم، اما این بار حالم دگرگون بود. آن جوش و خروش سابق و شور پیشین را نداشتم. قدری معتدل شده بودم. لوح احمد را نمی‌خواندم و گرد نماز نمی‌گردیدم و در محافل احبا جز به حکم اجبار نمی‌رفتم.

در این اثنا او با عبدالحسین آیتی [6] که از بهائیت به تشیع برگشته بود ملاقات داشت واین امر بر روند دوری وی از بهائیت شدت و سرعت بخشید. سرانجام محفل بهائیت ایران در ۱۳۰۷ حکم طرد و تکفیر وی را صادر کرد.

شوقی افندی در قرن بدیع از صبحی با عنوان «امین سر سابق» عباس افندی یاد می‌کند که همچون کاتب وحی بهاء و برخی از منشیان و مترجمان عباس افندی از اطاعت رهبر بعدی بهائیت، تمرد جسته است.  مهتدی در آبان [7] ۱۳۴۱ در تهران [2] بر اثر سرطان حنجره در گذشت و در گورستان ظهیرالدوله [8] تهران به خاک سپرده شد.

ما از کتاب صبحی پایگاه بسیار سخن گفته و کل کتاب را در این فضا درج نمودیم . ولی حیف است که هر از چند گاهی به بهانه ای ، این اثر ارزشمند را هر چند بعنوان گزیده باز نشر ندهیم . به بهانه انتخابات آتی شورای رهبری به اصطلاح بیت العدل گزیده ای از کتاب را خدمت کاربران گرامی تقدیم میداریم .

 

[9]