- بهائیت در ایران - https://bahaismiran.com -

استفتاء امام خمینی (ره) در مورد فرقه ضاله بهائیت + عکس

پایگاه مركز اسناد انقلاب اسلامی [1] ویژه‌نامه “ابعاد پیدا و پنهان بهائیت” را با رویكرد بررسی مبارزات روحانیون با فرقه ضاله بهائیت، بررسی ارتباط بهائیت و رژیم صهیونیستی و … در قالب “نشریه الكترونیكی” منتشر كرد. در این ویژه نامه  دست‌خط‌هایی از استفتاء امام خمینی (ره) [2] و آیت‌الله بروجردی درباره فرقه ضاله بهائیت منتشر شده است.

استفتاء امام خمینی (ره)