پ
بهائیت در ایران

بررسی و نقد بهائیت (قسمت اول)

از استاد علیرضا روز بهانی که تا کنون مطالب متعددی را از ایشان در حوزه فرق و ادیان و نقد فرقه های نوظهور در پایگاه درج نمودیم . مجموعه ای نزدیک به ۳۰ قسمت سخنرانی  در نقد و بررسی بهائیت بصورت تصویری  توسط شیعه تی وی در فضای مجازی قرار گرفته ، که توسط برخی از سایتها در معرض استفاده کاربران قرار گرفته است از آنجا که این مجموعه جامع بوده و در دسترس قرار گرفتن آن می تواند مورد بهره برداری پژوهشگران و کاربران گرامی قرار گیرد . این مجموعه در چندین قسمت در سایت درج میگردد

 

 

 

دریافت ویدیو
Download Links