بهائیت و سیاست
به نقل از بهائیت در ایران

بهائیان و سیاست ” دخالت یا عدم دخالت” تغییر موضع تشکیلات بهائیت

تشدید حضور بهائیان در سیاست که در داخل کشور با شناسائی رد پای این عناصر در فتنه ها قابل بررسی است . نشان میدهد که رهبران بهائی در همین مورد ...
آموزش نفرت در بهائیت
به نقل از بهائیت در ایران

طرح روحی : راهبردی که هدفش آموزش نفرت‌ بود

« طرح روحی» یکی از دوره‌های آموزشی مورد علاقه بهائیان است که تفکرات بهائی را قدم به قدم به مخاطب آموزش می‌دهد. تشکیلات  بهائیت برای افزایش اثرگذاری و ايجاد بسترهای لازم ...
حمایت‌های استعمار از بهائیت
به نقل از بهائیت در ایران

حمایت‌های استعمار از بهائیت

بهائیت در ایران مطالب متعددی در حمایت استعمارگران از ظهور و بروز بهائیت تا کنون درج نموده ایم و البته تشکیلات بهائیت و دست اندر کاران رسانه های وابسته به ...