hejab
بهائیت در ایران

نقش فرقه ضاله بهائيت در کشف حجاب

فاجعه ی کشف حجاب در ایران یک رویداد ضد فرهنگ اسلامی مردم مسلمان ایران بود که توسط رضا خان و با همکاری فرقه ی ضاله مرتبط با اسرائیل یعنی همان ...
monazereh
بهائیت در ایران

بطلان بهائیت – با یک مناظره کوتاه

گفتم: چگونه حقانیت بهائیت به عنوان يك دين الهی برای تو ثابت شد؟ گفت:« اگر بهائيت يک دین نبود تا به حال از بین رفته بود و دویست سال دوام ...
Mac-Oen
بهائیت در ایران

خلاصه نظرات مک اوئن در مورد بهائیت

«او بهائیت را نه تنها یک آیین الهی نمی­داند بلکه در مدرن بودن و جهانی بودن آن نیز تردید می­نماید.» دنیس مک­اوئن، متفکر، نویسنده، محقق و منتقد بهائی است که ...
site baha
بهائیت در ایران

حسین علی نوری (بهاء الله) رهبر فرقه ضاله بهائیت: «همه جهانیان غیر از بهایی ها گمراه هستند.»

این تنها شیعیان نیستند که از نظر رهبر بهائیان حزب شیعه و مردوده و موهوم پرست نامیده شده اند، بلکه تمام غیر بهائیان از منظر ایشان هر چند در کردار ...
سقوط در بهائیت
به نقل از بهائیت در ایران

چرا میگوئیم مرجعیت بهائیت در تقابل با زیربنای بهائیت قرار دارد ؟!

بهائیتی که با هدف مقابله با مرجعیت شیعی و تقلید شیعیان از مراجع عظام، حکم به ممنوعیت تقلید داد، نسخه‌ای بدتر از آن را برای پیروانش پیچید. چرا که اطاعت ...