بسترهای سیاسی رشد بهائیت در ایران
بهائیت در ایران:

بسترهای سیاسی رشد بهائیت در ایران

بسترهای سیاسی در دوره پهلوی نیز برای بهائیت مهیا بود و در عین حال فرقه ضاله بهائیت به شدت مورد انتقادات روشنفکران و حتی روشنفکران غرب گرایی همچون فریدون آدمیت، ...
raufi
بهائیت در ایران:

نظرات نجات یافتگان از بهائیت

مهناز رئوفی، بهائی مسلمان شده که از بهائیان ایران خارج شد و به دین مبین اسلام گروید وی ۲۵ سال از عمر خود را در داخل تشکیلات بهانیت گذرانید. عضویت وی ...
۱۶۹۲۰۶۵۲۲
بهائیت در ایران:

بهائیت کرونایی بررسی عملکرد فرقه بهائیت در بحران کرونا

اواخر زمستان سال 98، جهان گرفتار بیماری ناشناخته و همه‌گیری شد که به‌سرعت بر بسیاری از مناسبات اجتماعی اثر گذاشت. چنین بود که بشر امروز، با برخورد با این مشکل ...
ferghebaha
بهائیت در ایران

چرا به تشکیلات بهائیت فرقه می گویند؟

طبق نظر محققان علوم روانشناسی هر گروهی که از سه ویژگی؛ سرکرده خود انتصابی ساختار هرمی و مجاب و مجاب سازی با شستشوی مغزی برخوردار ر باشد و با طرقند ...
ferghe-chalesh
بهائیت در ایران

فرقه‌ها و رفتارهای چالش‌آفرین – بخش اول

فرقه‌های مخرب با عملکرد و رفتارهای خود کشورهای مختلف را با آسیب‌های مختلف مواجه می‌کنند و هر روز هزینه‌هایی را برای آن‌ها می‌تراشند. فرقه‌ها با جایگاهی که برای خود در ...
cabala
بهائیت در ایران

عرفان شیطانی – کابالا

«عرفان» در معنای اصطلاحی اسلامی به شناخت خداوند متعال و تقرب جستن با نیت الهی به‌سمت او توجه دارد. از نگاه حکیم بوعلی سینا (ره)، عارف کسی است که ضمیر ...
beytoladl
بهائیت در ایران

پرسش های بی جواب بهائیت در حوزه بحران مشروعیت

در ادامه مقاله قبلی در خصوص بحران مشروعیت در بهائیت، تناقض و دوگانگی در رفتار و نظر کارگزاران بهائی، پرسش های متعددی را فراروی آنان قرار می دهد که باید ...
engeland
بهائیت در ایران

چه کسی اولین اتهام انگلیسی بودن به رهبر بابیان زد؟

بهائیان امروزه ادعا دارند که روحانیون شیعه برای اولین‌بار در تاریخ، بابیان و بهائیان را متهم به ارتباط با دولت‌های استعماری کردند. این درحالیست که با بررسی شواهد درمی‌یابیم، ....... ...
kodeta
بهائیت در ایران

نقش عناصر بهائی در کودتای سوم

پیوند و همکاری بهائیت با رژیم پهلوی از واقعیات آشکار در تاریخ است. این همکاری و تعامل که به نحوی فزاینده تا آخرین لحظات عمر این رژیم ادامه داشت، دارای ...
shakhes
بهائیت در ایران

تکاپوی بهائیت برای مقابله با رشد منفی اعضاء

نرخ جمعیت به عنوان یکی از معیارهای تأثیر گذار همواره در سیاست گذاریهای گوناگون مورد توجه قرار گرفته و در تحلیلهای آماری به عنوان یکی از شاخص های توسعه و ...
1 2 3 107