zendan
بهائیت در ایران

تعصب و خرافات در بهائیت

یکی از ویژگی های آشکار بهائیت تعصب شدید و آمیختگی تعالیم آن با خرافات است؛ صبحی که به عنوان منشی مخصوص عبدالبهاء از نزدیک شاهد عقاید و رفتار بزرگان بهائی ...
mterror
بهائیت در ایران

مستند یک ترور از بیت العدل / هدی معانی

جمشید معانی یکی از اعضای بلندپایه فرقه بهائیت مدعی شد که موعود پیامبرنمای بهائی است و دین جدیدی آورده است. این ادعا باعث شد تا بیت العدل نزدیکان جمشید را ...
rohani
بهائیت در ایران

خدمات متقابل فراماسونری و بهائیت از آنِ کیست؟

حضور تعدادی‌ از بابیان‌ در انجمنهای‌ مخفی‌ در کنار چهره‌های‌ شاخص‌ فراماسونری‌ و عضویت‌ تعدادی‌ از آنها در فراموشخانه‌ ملکم‌ و لژ بیداری‌ در دوره‌ قاجار و در آستانه‌ مشروطه، ...
roya
بهائیت در ایران

رؤیای یک پروفسور بهائی

جناب پروفسور «استنودکاب» که یکی از عقل کل های بهائیت در مغرب زمین است در سال ۱۳۲۵ (بیش از 80 سال قبل) مقاله ای نگاشته و پیش بینی کرده که ...
tehrani
بهائیت در ایران

مرجعیت فکری – فقهی امیر کبیر در برخورد با بابیت و بهائیت

آيت الله حاج شيخ عبدالحسين تهراني «شيخ العراقين»   مورخان (اعم از بهائي و غيربهائي) اتفاق دارند كه عامل اصلي سركوبي فتنه بابيان، و اعدام پيشواي آنان (باب)، شخص اميركبير ...
rohani
بهائیت در ایران

خدمات متقابل فراماسونری و بهائیت از آنِ کیست؟

حضور تعدادی‌ از بابیان‌ در انجمنهای‌ مخفی‌ در کنار چهره‌های‌ شاخص‌ فراماسونری‌ و عضویت‌ تعدادی‌ از آنها در فراموشخانه‌ ملکم‌ و لژ بیداری‌ در دوره‌ قاجار و در آستانه‌ مشروطه، ...
pahlavi1
بهائیت در ایران

مبارزه با بهائیت در دوران محمدرضا شاه پهلوی

می‌دانیم از کودتای ۲۸ مرداد به بعد مبارزاتی با بهاییت شکل گرفت. در مطالعاتی که تاکنون انجام گرفته کمتر به نگاه رژیم شاه به این مساله پرداخته‌اند. در این موضوع ...
esmaeili
بهائیت در ایران

بهائیت یک فرقه دینی است یا سازمان سیاسی(حزبی)؟

می‌توانیم از یک منظر بهائیت و تاریخش را به دو دوره‌ای که فرقه بود و دوره‌ای که سازمان شد تقسیم کنیم. سازمان بهائیت اصلاً پدیده‌ ایرانی نیست؛ یک پدیده‌ آمریکایی- ...
عبدالبها
بهائیت در ایران

رشد بهائيت و استعمار نوين (آمريكا)

بهائيت با جريان استعمار در اشكال نوين و ديرين آن پيوند ناگسستني داشته، تاريخ نشان مي‌دهد، بنيان و شكل‌گيري اين فرقه از اساس (بابيت) اگرچه بر بستر اجتماعي ايراني و ...
zartosht
بهائیت در ایران

چرایی گرویدن زرتشتیان به بهائیت- بازهم استعمار پیر

با ظهور بهائیت و تبلیغاتی که توسط یاران حسین علی نوری (بها الله) صورت گرفت، پیروان دیگر ادیان به این دین گرایش پیدا کردند. در بین افرادی که دین خود ...
1 2