آخرین مقالات
mahshid-Ziaee
بهائیت در ایران برداشت از فارس

بانوی مستبصر بهائی: خواهرانم، مادر تازه مسلمان شده ام را گروگان گرفته اند

مهشید ضیایی، بانوی مستبصری که از بهائیت به اسلام مشرف شده مدعی است که خواهرانش مادر پیر او را به علت مسلمان شدن، اول طرد روحانی کرده، سپس او را ...
bahaism-bahullah
بهائیت در ایران

خواست خدا، توجیه ناتوانی پیامبرنمای بهائیت

پیامبرنمای بهائی با استناد به جبر خدای تعالی، ناتوانی خود بر ارائه معجزه را به تغییر خواست خداوند تعبیر می کند؛ اما چگونه پیامبرنمای بهائیت می‌تواند ادعای ارتباط خارق العاده ...
Bahaism-America
بهائیت در ایران

چرا آمریکای تروریست خیرخواه بهائیت است؟

پیشوایان بهائی در قبال دریافت حمایت قدرت های استعماری، ضمن ثناگویی، مجری سیاست های آنان نیز بوده اند. پس وقتی بهائیت مبنا و مقصود خود را با آمریکا یکی معرفی ...
fasle-sard
بهائیت در ایران

ماجرای جدایی یک زن از فرقه ضاله بهائیت

«پایان فصل سرد» عنوان مستندی است که به زندگی و جدایی یک زن از فرقه بهائیت می‌پردازد این زن، سال‌ها قبل جدایی‌اش را از فرقه بهائیت با اعلام عمومی در ...
Jamshidi
بهائیت در ایران

بهائیت و گسترش نفوذ در حاکمیت پهلوی دوم

یکی از مقاطع تاریخی که فرقه ضاله با استفاده از آن توانست حوزه نفوذ خود در ایران و خارج از ایران را بشدت گسترش داده و منافع اقتصادی کلانی را ...