کد خبر:8606
پ
۷
معرفی کتاب

بهائیت در ایران

“بهائیت در ایران” کتابی است که به بررسی جامعه شناختی فرقه سازی و سپس بررسی تحلیلی فرقه شیخیه و اعتقادات آنان تا پدیدار شدن  فرقه ضاله بهائیت می پردازد. این کتاب به نگارش دکتر سید سعید زاهدانی و همکاری محمدعلی سلامی با انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی از سایت بهائیت در ایران قابل دریافت است.

بهائیت در ایران” کتابی است که به بررسی جامعه شناختی فرقه سازی و سپس بررسی تحلیلی فرقه شیخیه و اعتقادات آنان تا پدیدار شدن  فرقه ضاله بهائیت می پردازد. این کتاب به نگارش دکتر سید سعید زاهدانی و همکاری محمدعلی سلامی با انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی از سایت بهائیت در ایران قابل دریافت است.

بهائیت در ایران