کد خبر:9631
پ
۱
معرفی کتاب

جستارهایی از تاریخ بهایی گری در ایران

کتاب “جستارهایی از تاریخ بهائی گری در ایران” نگارش “عبدالله شهبازی” بر روی سایت قرار گرفت. علاقمندان می توانند ین کتاب  را از سایت بهائیت در ایران دریافت نمایند. لازم به ذکر است ارائه این اثر دلیل بر رد یا تأیید مطلب یا مولف نمی باشد.  

کتاب “جستارهایی از تاریخ بهائی گری در ایران” نگارش “عبدالله شهبازی” بر روی سایت قرار گرفت. علاقمندان می توانند ین کتاب  را از سایت بهائیت در ایران دریافت نمایند. لازم به ذکر است ارائه این اثر دلیل بر رد یا تأیید مطلب یا مولف نمی باشد.

 

بهائیت در ایران