کد خبر:8610
پ
۱۶
معرفی کتاب

چرا از بهائیت برگشتم؟

“چرا از بهائیت برگشتم؟” تلاش بهائی نادم نجات یافته ای در مقام ریاست محفل بهائیان به نام مسیح اله رحمانی است که به اهتمام علی امیر مستوفیان به چاپ رسیده است. کتاب “راه راست” یا “چرا از بهائیت برگشتم؟” از سایت بهائیت در ایران قابل دریافت است.   دانلود بخش اول   دانلود بخش دوم

چرا از بهائیت برگشتم؟” تلاش بهائی نادم نجات یافته ای در مقام ریاست محفل بهائیان به نام مسیح اله رحمانی است که به اهتمام علی امیر مستوفیان به چاپ رسیده است.

کتاب “راه راست” یا “چرا از بهائیت برگشتم؟” از سایت بهائیت در ایران قابل دریافت است.

 

دانلود بخش اول

 

دانلود بخش دوم

بهائیت در ایران