zendan
بهائیت در ایران

تعصب و خرافات در بهائیت

یکی از ویژگی های آشکار بهائیت تعصب شدید و آمیختگی تعالیم آن با خرافات است؛ صبحی که به عنوان منشی مخصوص عبدالبهاء از نزدیک شاهد عقاید و رفتار بزرگان بهائی ...
elm
بهائیت در ایران

عقل ستیزی و علم گریزی بهائیت

خود را دینی فوق العاده مترقی و جهانی دانسته و ادعا دارد یکی از آورده های جدید آن تطابق دین با علم و عقل است. از دیدگاه عباس افندی (عبدالبهاء): ...
terodor
بهائیت در ایران

حمایت جاستین ترودو از بهائیت

نخست وزیر کانادا در پیامی عید رضوان بهائیت را تبریک گفت و کشورش را متعهد به دفاع از بهائیان ایرانی پناهنده به این کشور دانست. اما تعهد هر کشور به ...
tanaghoz2
بهائیت در ایران

تناقضات درونی؛نقد عقاید بهائیت- اشکالات و انتقادات وارده بر عقائد فرقه بهائیت

فرقه بهائیت از جمله مسلک های بشری بی بنیاد است که فاقد اصول معیارها و ملاکهای دینی قوی و مستند میباشد؛ عقاید و اصول فکری آن نه تنها فاقد شالوده ...
rohani
بهائیت در ایران

خدمات متقابل فراماسونری و بهائیت از آنِ کیست؟

حضور تعدادی‌ از بابیان‌ در انجمنهای‌ مخفی‌ در کنار چهره‌های‌ شاخص‌ فراماسونری‌ و عضویت‌ تعدادی‌ از آنها در فراموشخانه‌ ملکم‌ و لژ بیداری‌ در دوره‌ قاجار و در آستانه‌ مشروطه، ...
shekast
بهائیت در ایران

شکست پیش بینی وحدت ملل بهائیت

متجاوز از صد و هفتاد سال قبل بهاء (حسین علی نوری) رهبر فرقه بهائیت، حوادث و تحولات عظیمه و تاثیراتی را که در اوضاع جهان و استقرار نظم نوینی در ...
rohani
بهائیت در ایران

خدمات متقابل فراماسونری و بهائیت از آنِ کیست؟

حضور تعدادی‌ از بابیان‌ در انجمنهای‌ مخفی‌ در کنار چهره‌های‌ شاخص‌ فراماسونری‌ و عضویت‌ تعدادی‌ از آنها در فراموشخانه‌ ملکم‌ و لژ بیداری‌ در دوره‌ قاجار و در آستانه‌ مشروطه، ...
beytoladl2
بهائیت در ایران

قیاس مع الفارق- تساوی زن و مرد در بهائیت

مبلّغا‌ن تشکیلات بهائیت، محرومیت زن‌ها از مدیریت بیت العدل را امتحانی برای بهائیان و حجابی برای غیربهائیان معرفی می‌کنند و از بهائیان می‌خواهند تا بر خلاف آموزه تطبیق دین با ...
pishgam
بهائیت در ایران

بهائیت پیشگام در ترویج فرهنگ آمریکایی در ایران

محصلان مدارس آمریکایی عهد قاجار- کارگزاران عهد پهلوی اسناد و مدارک تاریخی حاکی است که بهائیان در ترویج فرهنگ و نظام تعلیم و تربیت آمریکایی در کشورمان پیشگام بوده اند. ...
ghiyamat
بهائیت در ایران

معاد و قیامت د ر بهائیت

در ديدگاه بهائي اگرچه به دنياي ديگر توجهي شده و براي بعد از اين دنيا هم دنياي ديگري تصوير شده است اما از معاد به مفهوم قيامت و رستاخيز كه ...
1 2 3 84