۲دستگیری لیدر بهائی در اغتشاشات
بهائیت در ایران

بهائیت و اغتشاشات

Bahaism-America
بهائیت در ایران

چرا آمریکای تروریست خیرخواه بهائیت است؟

پیشوایان بهائی در قبال دریافت حمایت قدرت های استعماری، ضمن ثناگویی، مجری سیاست های آنان نیز بوده اند. پس وقتی بهائیت مبنا و مقصود خود را با آمریکا یکی معرفی ...
حقوق زن در بهائیت۲
بهائیت در ایران

حقوق زن در بهائیت

fasle-sard
بهائیت در ایران

ماجرای جدایی یک زن از فرقه ضاله بهائیت

«پایان فصل سرد» عنوان مستندی است که به زندگی و جدایی یک زن از فرقه بهائیت می‌پردازد این زن، سال‌ها قبل جدایی‌اش را از فرقه بهائیت با اعلام عمومی در ...
Jamshidi
بهائیت در ایران

بهائیت و گسترش نفوذ در حاکمیت پهلوی دوم

یکی از مقاطع تاریخی که فرقه ضاله با استفاده از آن توانست حوزه نفوذ خود در ایران و خارج از ایران را بشدت گسترش داده و منافع اقتصادی کلانی را ...
bahaullah-taharri
بهائیت در ایران

جایگاه زن در بهائیت آنچه هست (بخش سوم)

یکی از تاکیدات و افتخارات آئین ضاله بهائیت، اصل تحری حقیقت است یعنی جستجوی حقیقت و جستن حقیقت میباشد. اما در متون بهائی هم تحری حقیقت عملا در تناقض با ...
women-life
بهائیت در ایران

زن، زندگی، آزادی از نگاه بهائیت

در این مقاله نگاه فرقه بهائیت به زن، زندگی، آزادی ارائه می گردد. نمی توان پذیرفت که بهاءالله، منادی برابری حقوق زن و مرد باشد؛ زیرا نوشته‌ها و احکامی که ...
کیانی۲
بهائیت در ایران

تضییع حقوق زنان در بهائیت

bahaism-nejad2
بهائیت در ایران

نگاه به نژادها در بهائیت

بهائيت جرياني است كه به شدت از ديگران تأثير پذيرفته و الگو گرفته است. نژادپرستي از جمله مهم‌ترين تأثيرپذيري‌هاي بهائيت از يهود و صهيونيست است كه خود را فراتر از ...
beatul-adl-woman
بهائیت در ایران

جایگاه زن در بهائیت آنچه هست (بخش دوم)

یکی از تاکیدات و افتخارات آئین ضاله بهائیت، پرداختن به حقوق زنان و تساوی دانستن آن با حقوق مردان میباشد. عدم اجازه ورود زنان به شورای رهبری این فرقه چه ...
1 2 3 58