حقوق بشر
به نقل از بهائیت در ایران

نگاهی مجدد به طرح استرالیا برای حمایت از بهائیان ایران

رسانه‌های تشکیلات بهائی، استرالیا را یکی از کشورهای حامی تصویب قطعنامه ضدایرانی در دفاع از بهائیان معرفی کردند. اما بی‌شک، استفاده ابزاری از واژه‌ی حقوق بشر توسط دولت‌هایی مثل استرالیا، ...
حمایت‌های استعمار از بهائیت
به نقل از بهائیت در ایران

حمایت‌های استعمار از بهائیت

بهائیت در ایران مطالب متعددی در حمایت استعمارگران از ظهور و بروز بهائیت تا کنون درج نموده ایم و البته تشکیلات بهائیت و دست اندر کاران رسانه های وابسته به ...