بابیت
به نقل از بهائیت در ایران

عبدالبها تناقض در عمل وگفتار

قتل عام مخالفین در رفتار و دینی که سبب کشتار شود نبودش بهتر است در گفتار یک ضرب المثل ایرانی میگوید " ما دم خروس رو باور کنیم یا قسم ...
babiat
بهائیت در ایران

چرا بابیت را درنده خو میدانیم؟

پیشوای بابیت، پس از خروج از اسلام و ادعای آوردن دینی جدید، دستور به قتل‌عام و برخورد شدید با مخالفین خود صادر نموده است. اما به راستی مگر عبدالبهاء دینی ...