maishat
بهائیت در ایران

حقوق الله بهائیت، بکام رهبران از جیب اغنام الله

بهائیتی که به ظاهر مدعی است طبقه روحانی ندارد، به قلوب تعلّق دارد و احکام اسلامی را منسوخ می داند، این تصور را ایجاد می کند که خمس و زکات ...
olgo
بهائیت در ایران

رهبرانی که الگوی رفتاری و اعتقادی پیروانشان هم نبودند

بیت العدل در مستند خود از عبدالبهاء سعی دارد تا او را به عنوان سرمشق عالمیان معرفی کند! این در حالیست که تشکیلات بهائیت خود به جای الگوی گیری از ...
بهائیت و آلمان۲

شوقی افندی و نظام دیکتاتوری آلمان نازی ( بخش نخست )

چگونه بهائیت در مواجهه با حزب نژادپرست و جنگ‌طلب نازی راه سازش و اطاعت را در پیش گرفت؛ اما اینک پس از دَه‌ها سال، به مقایسه‌ی نظام اسلامی با هیتلر ...
بهائیت و سیرت
به نقل از بهائیت در ایران

نگاه بهائیت به سیرت ایرانیها از زبان شوقی

در فرهنگ معین واژه سیرت اینطور معنا شده است . سیرت  :  (رَ) (اِ.) 1 - طریقه ، روش . 2 - مذهب . 3 - خُلق و خو، عادت ...
جعل
به نقل از بهائیت در ایران

پیامبران خدعه و نیرنگ، چرا وصیت نامه باب مورد تحریف قرار گرفت؟

پیامبرخوانده‌ی بهائیت در ابتدا و پس از مرگ علی‌محمد باب، چند صباحی برای جذب بابیان به خود و زمینه‌چینی برای نسخ آیین بیان (بابیت ) ، صبح ازل را جانشین ...
کریسمس
به نقل از بهائیت در ایران

عبدالبها: “برگزار کنندگان جشن های کریسمس …”

پیشوایان بهائی در عین ظاهرسازی برای جذب مسیحیان به کیش بهائیت، نتوانستند بر خلاف شعارهای نوع دوستیِ عوام فریبشان، کینه توزی خود را نسبت به پیشوایان و پیروان این دین ...
بابیت
به نقل از بهائیت در ایران

عبدالبها تناقض در عمل وگفتار

قتل عام مخالفین در رفتار و دینی که سبب کشتار شود نبودش بهتر است در گفتار یک ضرب المثل ایرانی میگوید " ما دم خروس رو باور کنیم یا قسم ...