bahaism-spy
بهائیت در ایران

ارتباط ساواک و بهائیان؛ علت تنفر مردم ایران از بهائیان!

بازخوانی یک سند از اسناد سرویس امنیتی پهلوی دوم "ساواک" بخوبی نشان میدهد که مردم ایران حق دارند که از بهائیان متنفر باشند . گزارش ساواک از نشست بهائیان در ...
shoqi
بهائیت در ایران

چرا باید مردم ایران از بهائیت متنفر باشند؟

سیرت ایرانی‌ها از زبان شوقی افندی اولین ولی‌امر بهائیت جناب شوقی افندی، در توصیف مردم ایران‌زمین؛ تعصب، نادانی، غفلت و ستم ایشان را شهره‌ی آفاق دانسته و با خون‌خوار توصیف ...