پپسی کولا
به نقل از بهائیت در ایران

تحریم خرید و فروش با بهاییان

تحریم پپسی کولا توسط مراجع تقلید شیعه نهضت امام(ره) تحریم خرید و فروش با بهاییان شانزدهم خرداد 1341 طی استفتائی از مراجع تقلید شیعه، خرید و فروش و مصرف نوشیدنی‌های ...