کد خبر:11893
پ
bahaism-iran
بهائیت در ایران

احتمال تحریک، هدایت و سوءاستفاده بهائیت از فتنه های داخلی

با نزدیک شدن به سالمرگ مهسا امینی در شهریور ماه، بهاییان نیز هم چون سایر گروه‌های ضد ایرانی به دنبال اغتشاشگری هستند. بهاییان از هم اکنون در جلسات ضیافت، موضوع سالمرگ مهسا امینی (دختر بیماری که در مقر گشت ارشاد سکته کرد) را به گفتگو گذاشته و درباره حمایت از اغتشاشات احتمالی با یکدیگر بحث […]

با نزدیک شدن به سالمرگ مهسا امینی در شهریور ماه، بهاییان نیز هم چون سایر گروه‌های ضد ایرانی به دنبال اغتشاشگری هستند.

بهاییان از هم اکنون در جلسات ضیافت، موضوع سالمرگ مهسا امینی (دختر بیماری که در مقر گشت ارشاد سکته کرد) را به گفتگو گذاشته و درباره حمایت از اغتشاشات احتمالی با یکدیگر بحث می‌کنند.

به نظر می‌رسد در صورت تشکیل تجمع اغتشاشگران، شاهد حضور بهاییان در میان آنان باشیم. همچنانکه علی رغم شعارهای توخالی آنها در زمینه صلح و احترام به حاکمیت کشورها، این فرقه ضاله در غالب ناآرامی های داخلی مثل فتنه سال ۸۸ و اغتشاشات و آدم کشی های سال ۱۴۰۱ در ایران دخالت داشته و حمایت رسانه ای و میدانی داشته اند.

 

منبع
پایگاه خبری مفاز:
بهائیت در ایران