کد خبر:12054
پ
fahandej
بهائیت در ایران

سیمین فهندژ سخنگوی جامعه جهانی بهایی

 مصاحبه با خبرنگار رادیو فردا – بهار ۱۴۰۲ سوال: نظر در مورد موضوع فلسطین و اسرائیل پاسخ: جامعه بهایی هیچ نظری ندارد میشه گفت. و در نظر ما این هر فردی هرشخصی هر کشوری، اونجوری که بخواد و با حقوق بشر کامل زندگی بکنه سوال: یعنی شما هیچ نظر سیاسی در این مورد نمی دید؟ […]

 مصاحبه با خبرنگار رادیو فردا بهار ۱۴۰۲

سوال: نظر در مورد موضوع فلسطین و اسرائیل

پاسخ: جامعه بهایی هیچ نظری ندارد میشه گفت. و در نظر ما این هر فردی هرشخصی هر کشوری، اونجوری که بخواد و با حقوق بشر کامل زندگی بکنه

سوال: یعنی شما هیچ نظر سیاسی در این مورد نمی دید؟

پاسخ: نخیر

سوال: نظر بهایی در مورد هم جنس گرایان یا بهتر بگم دگر باشان چیه؟ و چگونه رفتار میکنه؟

پاسخ: جامعه بهایی اعتقاد بر این است که هر کسی هر جوری که دوست داره میتونه زندگی کنه و هیچ کس نباید به خاطر انتخابات خودش مورد آزار و اذیت قرار قرار بگیره و به این آزادی اعتقاد داره.

سوال: یعنی منظورتون اینه که من می تونم هم همجنس گرا باشم و هم بهایی هم باشم؟

پاسخ: بله شما می تونی هم همجنس گرا باشی و هم بهایی باشی و به این آزادی اعتقاد دارند که مثلا اگر من همجنسگرا باشم و هم می توانم بهایی باشم .

 

بهائیت در ایران