کد خبر:11370
پ
yemen
بهائیت در ایران به نقل از سایت موسسه مطالعاتی فرقه شناسی معراج خرد

ولد نامشروع جبهه شیطانی صهیونیستی بهائیت در خط مقدم جبهه استکبار در یمن

تشکیلات بیت العدل(بیت الظلم) بهائیت برای فرافکنی از فعالیت غیرقانونی این فرقه ضاله در یمن، اقدام قانونی دولت مردمی و ضد صهیونیستی حوثی‌ها علیه بهائیان را به دستور ایران مطرح نمود. در پی برخورد قانونی دولت انقلابی و ضد استکباری یمن با برگزاری جلسات و فعالیت‌های مخالف قانون بهائیان در یمن رسانه های رسمی و […]

تشکیلات بیت العدل(بیت الظلم) بهائیت برای فرافکنی از فعالیت غیرقانونی این فرقه ضاله در یمن، اقدام قانونی دولت مردمی و ضد صهیونیستی حوثی‌ها علیه بهائیان را به دستور ایران مطرح نمود.

در پی برخورد قانونی دولت انقلابی و ضد استکباری یمن با برگزاری جلسات و فعالیت‌های مخالف قانون بهائیان در یمن رسانه های رسمی و غیررسمی تشکیلات بیت العدل حجم وسیعی از خبرسازی و شایعه پراکنی پیرامون این موضوع را آغاز کردند.

مهمترین شایعه و اتهامی که توسط رسانه‌های بهائی در مساله ممنوعیت فعالیت بهائیان توسط حوثی‌هادر یمن مطرح شده انتساب این اقدام به دستور ایران است. این اتهام در حالی است که فعالیت‌ها و تحرکات داخلی و خارجی بهائیان یمنی مدتی است شدت یافته و تخریب حوثی ها و شکست مقاومت یمن را در برابر زیاده خواهی‌های نظام سلطه دنبال می کند.

مصاحبه و اقدامات بین المللی بهائیان با رسانه های مختلف و عوام فریبی آنها درباره وضعیت بهائیان یمن و دیدار نمایندگان تشکیلات بهائی با اعضای اتحادیه اروپا و مقامات آمریکایی از جمله اقدامات تشکیلات بهائی در این زمینه است.

پر واضح است که برخورد قانونی یمنی ها به دلیل فتنه انگیزی عوامل بیت العدل در یمن بوده و ارتباطی با تعاملات ایران و یمن ندارد. همچنین تشکیلات فرقه ضاله بهائیت برای امتیاز‌گیری در یمن و سایر دول منطقه و پرونده سازی بین المللی برای ایران عملیات رسانه‌ای مبتنی بر اتهام و دروغ را پیش گرفته است.

مصاحبه و اقدامات بین المللی فرقه ضاله بهائیان با رسانه های مختلف و عوام فریبی آنها درباره وضعیت بهائیان یمن و دیدار نمایندگان تشکیلات بهائی با اعضای اتحادیه اروپا و مقامات آمریکایی از جمله اقدامات تشکیلات بهائی در این زمینه است.

پر واضح است که برخورد قانونی دولت اصیل، انقلابی وضد صهیونیستی یمن به دلیل فتنه انگیزی عوامل بیت الظلم در یمن بوده است.

لازم به ذکر است در پی شکست جبهه غربی -عربی و صهیونیستی در یمن و پیروزی قاطع دولت اصیل و مردمی یمن، آنها به دنبال پیگیری اهداف خود در جبهه سیاسی هستند و این ولد نامشروع جبهه شیطانی صهیونیستی بهاییت را در خط مقدم خود قرار داده اند.

 

بهائیت در ایران