سرکار خانم نجفی۲
بهائیت در ایران

زن و بردگی جنسی

tasavi
بهائیت در ایران

بررسی تساوی حقوق زنان در بهائیت

با موضوع ازدواج یا ترویج فساد اخلاق   در این نوشتار موضوع تساوی زن و مرد در بهائیت، در حکم زنای زن و مرد، حـرمت زن پدران و حـياء بهاء ...
men-women5
کوتاه و خواندنی

تساوی زن و مرد سوغاتی از غرب برای بهائیت

با مراجعه به فقرات مختلف کتاب اقدس معلوم می شود که روح حاکم بر این کتاب همان همان نگاه مردسالارانه ی رایج در شرق و نفی تساوی زن و مرد ...
tasawi
بهائیت در ایران

بررسی تساوی حقوق زنان در بهائیت

نکته جالب در مورد بهائیت، پیشتیبانی بی‌حد و حصر کانون‌های استکباری و استبدادی شرق‌ و غرب از آنهاست و سردمداران این فرقه براي جلب توجه و تأمين شهوات و تمايلات ...
tasavi
بهائیت در ایران

بررسی تساوی حقوق زنان در بهائیت ۳

بهائيان مدعي‏اند که آئینی مترقی دارند که یکی از شعارهای مهم آن، تساوی زن و مرد است در این نوشتار موضوع تساوی زن و مرد در بهائیت در موضوع مهریه ...
men-women5
بهائیت در ایران

جایگاه زن در فرقه ضاله بهائیت

"تساوی حقوق رجال و نساء" از جمله تعالیم بهائیت است. بهائیان از یک طرف اسلام را مورد حمله قرار می دهند که در آن تساوی حقوق زن و مرد رعایت ...
۱
بهائیت در ایران

زن زندگی آزادی، بنام زن ایرانی به کام دشمنان انقلاب اسلامی

بی شک نفوذ یکی از مهمترین عوامل بزرگ پيروزى استعمارگران در فروپاشی سنگرهای فکری و عقیدتی. و عامل روانى فروپاشی سنگرهاى فكرى در جامعۀ هدف به ویژه جوامع شرقی است ...
bahai-women
بهائیت در ایران

نگاه عبدالبهاء به زن

ژست تساوی حقوق زن و مرد در بهائیت یک دروغ بزرگ و فریب است تشکیلات بهائیت در حالی با تخریب اسلام، به تبلیغ دروغین جایگاه زن در قول عبدالبهاء می ...
تراکت کیانی۲
بهائیت در ایران

زن…آزادی…!!!

bahaullah-taharri
بهائیت در ایران

جایگاه زن در بهائیت آنچه هست (بخش چهارم)

یکی از تاکیدات و افتخارات آئین ضاله بهائیت، اصل تحری حقیقت است یعنی جستجوی حقیقت و جستن حقیقت  میباشد. اما در متون بهائی هم تحری حقیقت عملا در تناقض با ...
1 2 3