Bahaism-masihiat
بهائیت در ایران

مسیحیت تبشیری و بهائیت، دو فرقه صهیونیستی شیطانی

از نقطه نظر عقلی، حقیقت و صراط مستقیم یک راه بیشتر نمی تواند باشد، هرچند درصغریات بحث از اینکه کدام راه درست یا نادرست است نیاز به تحقیق وبررسی داریم. ...
siyasat-bahaiat2
‌‌بهائیت در ایران برداشت از وب سایت ایت الله العظمی مکارم شیرازی

بهائیت و سیاست

رهبران‌ بهائیت‌ همواره‌ بر جدایی‌ دین‌ از سیاست‌ تأکید داشته‌ و به‌ دنبال‌ آن، بر عدم‌ پیوند بهائیت‌ و بهائیان‌ با جهان‌ سیاست‌ اصرار می‌ورزند. عباس‌ افندی‌ بر آن‌ بود ...
کیانی
بهائیت در ایران

سیاست در فرقه ها

کیانی۲۱
بهائیت در ایران

تحلیل رفتار سیاسی بهائیان

din-syasat
بهائیت در ایران

اعتقاد به جدایی سیاست از دین، مقدمه پیدایش بهائیت

ساختن ایرانی سکولار نه پیشگویی پیشوایان بهائی، بلکه طرح ریزی و هدف بهائیت برای تصاحب حکومت ایران است. چرا که بهائیت می داند سلطه بر جامعه اسلامی، ظلم ستیز و ...
siasat-bahaiat
بهائیت در ایران

سیاست و بهائیت از نگاه تا عمل

رهبران بهائیت همواره بر جدایی دین از سیاست تأکید داشته و به دنبال آن، بر عدم پیوند بهائیت و بهائیان با جهان سیاست اصرار می ورزند. عباس افندی بر آن ...
بهائیت و سیاست
به نقل از بهائیت در ایران

بهائیان و سیاست ” دخالت یا عدم دخالت” تغییر موضع تشکیلات بهائیت

تشدید حضور بهائیان در سیاست که در داخل کشور با شناسائی رد پای این عناصر در فتنه ها قابل بررسی است . نشان میدهد که رهبران بهائی در همین مورد ...
tashkilat-bahaiat
بهائیت در ایران

تناقض‌گویی نهاد رهبری بهاییت پیرامون عدم دخالت در سیاست بهائیان

نگاهی به رهنمودهای تشکیلات بهائیت به درک موضوع کمک خواهد کرد .تشکیلات بهائیت در پیام مورخ 12 اسفند 91، (1) آموزه‌ی صریح عدم دخالت در سیاست بهائیان را به ممنوعیت ...