GAZA
بهائیت در ایران

منطق بهائیت: امنیت برای کودکان بهائی، مرگ برای کودکان غزه

بهائیان که مدعی صلح جهانی و انس و الفت در بین انسان ها هستند، در برابر شهادت‌ مظلومانه کودکان بی‌گناه غزه سکوت کرده اند. اما همین فرقه مانند اربابان نژاد ...
hashemi
بهائیت در ایران

مصاحبه فائزه هاشمی ، به نام او به کام بهائیت

سخنان موهن و عجیب فاسده هاشمی علیه پیامبر گرامی اسلام (ص) بطور قطع پیش بینی میشد بعد از همنشینی فائزه هاشمی در زندان و بعد از آن دیدار معنا دار ...