کد خبر:11348
پ
bahai-oil
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری مفاز

جریمه یکصد میلیون ریالی برای روغن فروش متخلف بهایی

اداره تعزیرات حکومتی فروشنده بهایی روغن موتور شهر زاهدان را به دلیل تخلفات فروش به مبلغ یکصد میلیون ریال جریمه کرد. «م.الف» حامی مالی فعالیت‌های بهائیان زاهدان است و پیش از این در سال ۱۳۹۶ به احتکار گسترده روغن موتور دست زده بود.

اداره تعزیرات حکومتی فروشنده بهایی روغن موتور شهر زاهدان را به دلیل تخلفات فروش به مبلغ یکصد میلیون ریال جریمه کرد.

«م.الف» حامی مالی فعالیت‌های بهائیان زاهدان است و پیش از این در سال ۱۳۹۶ به احتکار گسترده روغن موتور دست زده بود.

بهائیت در ایران