کد خبر:6831
پ
۱۷
معرفی کتاب

سرزمین تاریکی ها

“سرزمین تاریکی ها” تالیف محقق گرامی جناب آقای مجید مهدوی در ده فصل به نقد فرقه ضاله بهائیت پرداخته است. با تشکر از این همت والا و قابل تقدیر مولف محترم بدلیل اهمیت موضوع و عدم تکرار مطالب فصلهای : اول، پنجم، ششم، هفتم، هشتم و دهم را برگزیده و تقدیم کاربران محترم می نمائیم.

سرزمین تاریکی ها” تالیف محقق گرامی جناب آقای مجید مهدوی در ده فصل به نقد فرقه ضاله بهائیت پرداخته است. با تشکر از این همت والا و قابل تقدیر مولف محترم بدلیل اهمیت موضوع و عدم تکرار مطالب فصلهای : اول، پنجم، ششم، هفتم، هشتم و دهم را برگزیده و تقدیم کاربران محترم می نمائیم.

بهائیت در ایران
ارسال دیدگاهYour Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید Active This Button Please