AbdulBaha-Shoqi
بهائیت در ایران

بهائیان اصلاح طلب وصیت نامه عبدالبها را جعلی میدانستند

بهائیان در مواجهه با جانشینی شوقی افندی در وصیتی منتسب به عبدالبهاء، سه دسته هستند. بهائیان اصلاح طلب، وصیتنامه را جعلی می دانند. دسته دیگر، آن را نسخ شده می‌دانند. ...
Abdul-Baha08
بهائیت در ایران

سکوت خبری در واکنش به آتش سوزی گسترده در مقبره در حال ساخت عبدالبها

محل پروژه ساخت مقبره برای عبدالبهاء (عباس افندی) رهبر بهائیت در عکا اسرائیل دچار آتش سوزی شده است. گفته می‌شود که براساس برآوردها، این سازه که در باغ رضوان بهایی‌ها ...
bahai5
بهائیت در ایران

تحری حقیقت از ادعا تا عمل

حق‌گرایی و حقیقت‌جویی در جان‌مایه حیات انسانی به عنوان اصلی مهم قابل معرفی است همیشه انسان خود و مرام خویش را چون حق است قابل دفاع می‌داند ازاین‌رو می‌توان گفت ...
kafbini
بهائیت در ایران

عبدالبهاء: کف بینی مورد استدلال و تائید است!

عبدالبهاء از رهبران بهائیت در حالی به استدلال بر تأیید کف بینی پرداخته که در هیچ متن تاریخی  پیشوایان الهی آن را مورد وثوق قرار نداده و به شدت رد ...
AbdulBaha-Adam
بهائیت در ایران برداشت از پایگاه جامع فرق و ادیان و مذاهب

عبدالبهاء و انکار ماجرای اخراج حضرت آدم و حوا

عبدالبهایی که نصّ صریح کتُب الهی (در ماجرای حضرت آدم و حوا) را نادیده گرفته، بر خلاف اصول منطقی مسلّم سخن گفته و حتی شعار مسلک بهائی بر ممنوعیت تأویل ...
Abdul-Baha10
بهائیت در ایران

عبدالبهاء سرمشق خدمت به نظامهایی ستمگر

نهاد بیت العدل در مستند خود سعی کرد تا عبدالبهاء را سرمشق نیکو برای اهل عالم معرفی کند. اما با نگاهی گذار بر زندگی این پیشوای بهائی در می یابیم ...
olgo
بهائیت در ایران

رهبرانی که الگوی رفتاری و اعتقادی پیروانشان هم نبودند

بیت العدل در مستند خود از عبدالبهاء سعی دارد تا او را به عنوان سرمشق عالمیان معرفی کند! این در حالیست که تشکیلات بهائیت خود به جای الگوی گیری از ...
patern
بهائیت در ایران

کینه توزی و دیگر ستیزی، آنچه عبدالبها برای پیروانش به ارمغان آورد

در فیلمی که به سفارش نهاد رهبری بهائیت بیت العدل به مناسبت سالمرگ عبدالبهاء ساخته شد، این پیشوای بهائیت به عنوان الگو و سرمشق عالمیان معرفی شد. اما با نگاهی ...
bahaism06
بهائیت در ایران

مقابله با فرهنگ غیرت و حیا از طریق توهین و هتاکی به سربازان شهید وطن

مبلّغ تشکیلات بهائیت همچون پیشوای خود به مقایسه مدافعین وطن با ... پرداخته و پیکر پاک شهدا را به دلیل حمایت از فرهنگ حجاب و غیرت، پست تر از .... ...
taallim
بهائیت در ایران

احکام بهائی ۲۶ : تقسیم نابرابر ارث دختر و پسر توسط عبدالبهاء

عبدالبهاء در توجیهی غیرمستند و غیرمنطقی، اختصاص خانه‌ی متوفی به فرزند بزرگ پسری را به تبعیت از میراث نبوت در پیامبران دانسته و پسر بزرگ را مسئول رسیدگی به امور ...
1 2 3 10