کد خبر:8516
پ
۵
معرفی کتاب

بارقه ی حقیقت

کتاب “بارقه ی حقیقت” نگاهی دارد به اصول اعتقادی فرقه ضاله بهائیان و تحریفات آن به نگارش بانو قدس ایران بهائی زاده نادم که از این فرقه رویگردان شده و به آغوش اسلام بازگشته است. این کتاب به اهتمام علی امیر مستوفیان از سایت بهائیت در ایران قابل دریافت است.

کتاب “بارقه ی حقیقت” نگاهی دارد به اصول اعتقادی فرقه ضاله بهائیان و تحریفات آن به نگارش بانو قدس ایران بهائی زاده نادم که از این فرقه رویگردان شده و به آغوش اسلام بازگشته است.

این کتاب به اهتمام علی امیر مستوفیان از سایت بهائیت در ایران قابل دریافت است.

بهائیت در ایران
ارسال دیدگاهYour Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید Active This Button Please