کد خبر:8840
پ
bahaiat-wahabiat
بهائیت در ایران

بهائیت، وهابیت و صهیونیزم: مثلث نفاق

سرلشکر پاسدار محسن رضایی، صهیونیزم، وهابیت و بهائیت را سه فرزند شوم استعمار پیر، انگلیس دانست که با هدف تفرقه و شکاف بین مسلمانان و نا امنی منطقه بوجود آورده است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام طی یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود، هر گونه حمایت از فرقه ضاله بهائیت را در ایران به دلیل اهداف […]

سرلشکر پاسدار محسن رضایی، صهیونیزم، وهابیت و بهائیت را سه فرزند شوم استعمار پیر، انگلیس دانست که با هدف تفرقه و شکاف بین مسلمانان و نا امنی منطقه بوجود آورده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام طی یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود، هر گونه حمایت از فرقه ضاله بهائیت را در ایران به دلیل اهداف سیاسی خواند و بیان داشت این کارها ریشه انسانی و حقوق بشری ندارد.

بهائیت، وهابیت و صهیونیزم: مثلث نفاق 

استعمار پیر، انگلیس، سه فرقه و مذهب جعلی را در میان مسلمانان ساخته است:  بهائیت را در میان شیعیان، وهابیت را در میان اهل سنت و صهیونیزم را در سرزمین فلسطین و منطقه خاورمیانه تا با این اقدام تفرقه و شکاف را بین مسلمانان  و ناامنی را در منطقه بوجود آورند.

بهائیت و صهیونیسم

امروز هم این حمایت ها بیش از گذشته و علنی است. آمریکا نیز،  نزدیکترین ارتباط را در منطقه با اسراییل و عربستان که مرکز وهابیت است، دارد و بی محابا از بهائیت هم دفاع می کند. حمایت از این مذاهب جعلی جنبه انسانی و حقوق بشری ندارد و اگر کسانی در ایران  با این مذاهب جعلی ارتباط برقرار کنند جنبه سیاسی دارد و معنای علامت دادن  به استعمار پیر و آمریکا می دهد.

بهائیت در ایران