tahdid
کوتاه و خواندنی

تهدید سلامت افراد توسط فرقه ها

یکی از موضوعات مهم در گرایشات به فرقه ها تهدید سلامت فرد جذب شده میباشد  . در چند نکته این مهم را مورد توجه قرار میدهیم . فرقه ها با ...
cults
بهائیت در ایران برداشت از فرقه پژوهی

آنچه فرقه ها را جذاب میکند ؟

واکاوی در چرائی جذب در فرقه ها ازشریعت‌گریزی تا بهره‌گیری از تعالیم ادیان پژوهشگر فرق و عرفان گفت: ماندگاری فرقه ها مقطعی و موسمی است چنانچه بسیاری از فرقه‌های نوظهور ...