Omid
بهائیت در ایران

امید ستیزی فرقه ضاله بهائیت

اصحاب اندیشه با فرانسیس فوکویاما پژوهشگر و تاریخ‌نگار ژاپنی‌الاصل، تبعه آمریکا، نویسنده کتاب معروف «پایان تاریخ» و یکی از متفکرین عرصه نومحافظه کاری آمریکا، آشنا هستند. وی در سال 1367(ه ...
tahdid
کوتاه و خواندنی

تهدید سلامت افراد توسط فرقه ها

یکی از موضوعات مهم در گرایشات به فرقه ها تهدید سلامت فرد جذب شده میباشد  . در چند نکته این مهم را مورد توجه قرار میدهیم . فرقه ها با ...