nefrat
بهائیت در ایران

کمیسیون لجنه ۱۳۴۷ : بهائیت برای ایرانیها منفور و غیر قابل احترام است

پر واضح است که فرقه بهائیت نزد کشورهایی که در ایجاد و امتداد مسیر آن نقش داشته و دارند، قابل احترام باشد. وقتی جنس حامیان بهائیت و احترام گذارندگان به ...
tavvahol
بهائیت در ایران برداشت از پایگاه جامع فرق . ادیان و مذاهب

توهم حکومت جهانی بهائیت

در گزارش تیرماه سال 1348 ساواک از بهائیان، اعضای تشکیلات بهائیت، دانش افزایی و ثروت اندوزی را پیش نیاز ترسیمی بیت العدل برای تصاحب حکومت جهانی و ایجاد نظام نوین ...
abdulbaha8
بهائیت در ایران

چرا بهائیت را باید یک حزب سیاسی نامید

رهبران بهائیت همواره بر جدایی دین از سیاست تأکید داشته و به دنبال آن، بر عدم پیوند بهائیت و بهائیان با جهان سیاست اصرار می ورزند. عباس افندی بر آن ...
bahaism-spy
بهائیت در ایران

ارتباط ساواک و بهائیان؛ علت تنفر مردم ایران از بهائیان!

بازخوانی یک سند از اسناد سرویس امنیتی پهلوی دوم "ساواک" بخوبی نشان میدهد که مردم ایران حق دارند که از بهائیان متنفر باشند . گزارش ساواک از نشست بهائیان در ...
hojjatieh
بهائیت در ایران

روایتهای متفاوت از علت شکل گیری انجمن حجتیه

عماد الدین باقی می گوید: «آنچه مسجل است و با جزم و قاطعیت می توان گفت، این است که پیدایش و حرکت انجمن حجتیه در جهت انحراف جامعه و مسلمانان ...
beatul-Adl4.jpg
کوتاه و خواندنی

سعی بهائیت در تغییر سبک زندگی

بهائیان بعنوان سربازان جبهه استکبارجهانی ماموریت های متعددی را برعهده داشته که در جوامع مختلف درحال انجام آن هستند. یکی از ماموریت های مهم آنان در بلاد اسلامی مخصوصا در ...
Khoshonat
بهائیت در ایران

معرفی کتاب: خشونت ابزار بهائیت

بهائیت از جمله فرق نوپدید قرن بیستمی است که با اهداف سیاسی توسط دول استعمارگر وقت ( روسیه و انگلیس ) طراحی و توسط عاملی بنام علی محمد باب در ...
bahaism-Israel

بهائیت و رژیم غاصب اسرائیل

بهائیت : از همکاری در ایجاد رژیم غاصب اسرائیل تا ایجاد اداره بهائیت در وزارت ادیان پس از پیروزی رژیم غاصب اسرائیل، بهائیان که از این پیروزی به وجد آمده ...
nahnaz-raoufi
بهائیت در ایران

سوالات بی پاسخ مهناز رئوفی، مستبصر بهائی از تشکیلات

سرکار خانم مهناز رئوفی یکی از چندین هزار بازگشته از بهائیت سولاتی را از تشکیلات بهائیت در نوشتجات خود مطرح کردند که هیچگاه پاسخ آن داده نشد .حالا که تشکیلات ...
iran-without-hate
بهائیت در ایران

تاملی بر فراخوان “ایران بدون نفرت” (بخش هشتم)

در تیرماه سالجاری فرقه ضاله بهائیت توسط برخی از عناصر شاخص خود اقدام به راه اندازی کمپین "ایران بدون نفرت " نموده است پنج شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۰ برابر با ...
1 2