bahaism18
بهائیت در ایران

ترفندهای بهائیت برای نفوذ در جامعه ایران

باشگاه ورزشی و NGO مهمترین بستر فعالیت مدیر گروه ادیان و فرق مؤسسه راهبردی دیده‌بان با تشریح ترفندهای بهائیت برای نفوذ در جامعه ایران، حسن معاشرت پیروان این فرقه ضاله ...
sana-yemen
بهاییت درایران برداشت از کانال تلگرام مفاز

تبلیغات فرقه ضاله بهائیت در یمن

در روزهای گذشته چندین اجتماع و گردهمایی توسط بهائیان در صنعا صورت گرفته و برخی از آن ها توسط نیروهایی امنیتی صنعا مورد حمله قرار گرفت. در موارد دیگر نیز، ...
university
بهائیت در ایران

مرکز آموزش ضلالت و گمراهی: دانشگاه بهائیت موسسه بهایی B.I.H.E

مسئله «بهائیت و دانشگاه» در ایران، از یک منظر به حضور بهائیان در دانشگاه های موجود مربوط شده و از جنبه دیگر، موسسه‌ای به ظاهر آموزشی را که توسط این ...
خشونت برای تبلیغ
بهائیت در ایران

نزاع تا شهرت

abdulBaha
بهائیت در ایران

دستور عباس افندی “تبلیغ انحصاری برای مسلمانان”

عبدالبهاء، در پیامی خطاب به بهائیان سمرقند (که در اشغال روس‌ها) بود، از آنان خواست که رعایت مقتضیات حکمت را کرده و بنا بر سیاست کلّی بهائیت، از تبلیغ غیرمسلمانان ...
۲نجفی
بهائیت در ایران

ارتشیان بهائی مبلغین بهائیت

bahaiat4
بهائیت در ایران

بهائیت آنچه تبلیغ میکند و آنچه رفتار میکنند

رهبران بهائی با وجودي كه در ظاهر دخالت در سياست را نفي مي كنند اما در تمام سخنراني ها و كتاب ها و آموزه هاي خود، دخالت در همه امور ...
the gate
بهائیت در ایران

نگاهی به فیلم دروازه (The Gate) واقعیت تاریخی یا یک انونس تبلیغاتی

به مناسبت دویستمین سال تولد مؤسس آیين بابى (علی‌محمد شيرازى) و به منظور تبليغ و معرفی بهاءالله و بهائیت، تشکیلات بهائیت از فيلمى رونمایی کرد به نام گيت (دروازه: ترجمه‌ی ...
ziaee2
بهائیت در ایران

ضیائی متبری از بهائیت از برخی تناقضات در فرقه ضاله میگوید

یکی از مهمترین موضوعات در بهائیت برخورد با متبریان است که بشکلهای گوناگون با اعمال فشار روانی فرد متبری را تحت شدیدترین فشارها قرار میدهند. خانم ضیائی بازگشته از فرقه ...
kids-Bahaism4
بهائیت در ایران

تبلیغ بهائیت برای کودکان مناطق محروم چگونه آغاز شد؟

تشکیلات بهائیت پرونده های باز تبلیغ غیرقانونی خود برای کودکان مناطق محروم، از زمان ریاست جمهوری خاتمی را اتهامی مستمر به خود برشمرد؛ اما گذشته از شواهد و مدارک میدانی، ...
1 2 3 4